HABER

Onlar da BDDK'ya bağlı olacaklar

ANKARA (İHA) - Özel Finans Kurumları da, kullandırdıkları fonlar ve diğer alacaklar için BDKK'nın "Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"e tabi olacak. Bu yönetmelik çerçevesinde, donuk alacak olarak sınıflandırılmış olanlar için ayrılması gereken karşılıklar 31/12/2004 tarihine kadar ilgili hesaplara yansıtılacak.

BDDK'nın bu yönetmeliğinde değişiklik yapan Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanak yürürlüge girdi. Yönetmelik şöyle: Madde 30/6/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 12'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 12 - Özel finans kurumlarınca kullandırılan fonlar ve diğer alacaklar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Katılma hesaplarından kullandırılan fonlar ve diğer alacaklar için bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ayrılan özel ve genel karşılıklar gider hesapları ile katılma hesaplarına, Özel Finans Kurumlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen kara ve zarara katılma oranlarına göre yansıtılır.

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel finans kurumlarınca katılma hesaplarından kullandırılan fonlar ve diğer alacaklardan Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince donuk alacak olarak sınıflandırılmış olanlar için ayrılması gereken karşılıklar 31/12/2004 tarihine kadar ilgili hesaplara yansıtılır."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön