HABER

Orman muhafaza memurlarının atama ve yer değişiklikleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapan orman muhafaza memurlarının hizmet gerekleri esas alınarak yapılan atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

"Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Uygulama sınavı konularını kapsayan değişikliğe göre adaylar, orman yangınlarına müdahale yöntemlerine, amenajman planı ve harita okuma bilgisine, ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlarla mücadele, fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri ile ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması gibi esaslara göre değerlendirilecek.

Orman Genel Müdürü tarafından yürütülecek yönetmelik hükümlerine göre ayrıca Genel Müdürlükçe 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya, Bolu ve İzmir illerinde yapılan uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden uygulama sınavına tabi tutulacak.

Bunlar arasından başarılı olanların atamaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılacak.

Geri Dön