Osmanlı imparatorluğunda marjinal sufilik: Kalenderiler

Tarih yazıcılığında Türkiye’de mevcut bazı önyargılara karşı çıkan/yıkan Ahmet Yaşar Ocak’ın kaleminden yaklaşık 11. ve 12. yüzyıldan itibaren Doğu ve Yakın Doğu İslam dünyasını, sufi akım ve teşkilatlarını çok derinden etkileyen Kalenderîliğin tarihi…

Osmanlı imparatorluğunda marjinal sufilik: Kalenderiler

Kalenderîlik önce ve yalnızca bir tarikat adı değil büyük bir mistik akımdır. O kadar ki, sadece Yesevîlik, Vefaîlik, Haydarîlik ve Anadolu’daki Bektaşîlik gibi heterodoks tarikatları değil, Mevlevîlik ve bazı kolları itibarıyla Halvetîlik gibi Sünnî tarikatları dahi derinden etkilemiştir.
Ocak’ın çok uzun çalışmalarının ürünü olan Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik: Kalenderîler adlı eseri, Türklerin Müslüman olmasından sonra yavaş yavaş şekillenmeye başlayan Kalenderîlik çevresinde vücut bulmuş popüler-tasavvufî teşekküllerin, Osmanlı sahasında XVII. asra gelinceye kadarki tarihî macerasıdır. Bu alanda yayımlanmış tek eser olma özelliğini halihazırda devam ettiren bu çalışmayla tüm tarih meraklıları “yaşadığımız toprakların tarihi”ni daha iyi anlayacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler