HABER

Özel sektörün yurtdışı kredi borcu Ağustos’ta azaldı

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu 2019 Ağustos döneminde uzun ve kısa vadeli azaldı.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ağustos dönemi özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu 2019 Ağustos döneminde uzun ve kısa vadeli azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Ağustos dönemi özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2018 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 12,8 milyar dolar azalarak 196,6 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3,6 milyar dolar azalarak 11,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 7,5 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 242 milyon dolar artışla 28,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,7 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 547 milyon dolar azalarak 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,9 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 464 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar dolar azalışla 7,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 519 milyon dolar azalışla 2,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 12,2 milyar dolar azalarak 133,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 3,6 milyar dolar azalarak 11,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 196,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,7’sinin dolar, yüzde 33,8’inin euro, yüzde 3,9’unun Türk lirası ve yüzde 1,6’sının ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 11,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 51,0’ının dolar, yüzde 29,1’inin euro, yüzde 19,5’inin Türk lirası ve yüzde 0,4’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 196,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 46,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 53,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 11,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 72,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 27,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 54,3 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

Geri Dön