HABER

Özel sigortalara alışamadık

ANTALYA (İHA) - Türkiye'de kentsel alanda yaşayan, ekonomik olarak aktif ve çalışan nüfusun yaşam biçimleri, ürün kullanım alışkanlıkları, ürün markalarını tanıma düzeyleri, marka tercihleri ve yakın gelecekte ürün ve hizmet satın alma eğilimlerinin anlaşılması ve ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen Teknoloji Omnibus Araştırması, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

İnterpromedya ve Birleşik Araştırmacılar tarafından 3 ayda bir periyodik olarak gerçekleştirilen ve her sektörden firmanın soruları ile yer alabileceği Teknoloji Omnibus Araştırması Türkiye'nin kentsel alanda yaşayan tüketicileri ile yapılıyor. Kantitatif araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Konya, Kayseri, Manisa, Samsun ve Trabzon'dan oluşan toplam 16 ilde gerçekleştirildi.

15-55 yaş arası örnekleme ile yüz yüze anket tekniği kullanılarak yapılan araştırmada yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın olan toplam bin 300 birey ile görüşüldü.
Teknoloji Omnibus Araştırması'na göre, tasarruf planlarında bireysel emekliliğe yer ayıranların oranı sadece yüzde 4.6 oranında tespit edilirken, görüşülen kişilerin yüzde 49'u tasarruf/birikim planı olmadığını belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre, tüketiciler tarafından en uygun tasarruf biçimi olarak, yüzde 50.8 oranı ile "Bankada para biriktirme" ilk sırada belirtildi. İkinci sırada yüzde 37.7 ile "Taşınmaz mülk alma", üçüncü sırada yüzde 4.6 ile "Bireysel emeklilik", dördüncü sırada ise yüzde 3.5 ile "Otomobil satın alma" yer aldı. "Otomobil satın alma"yı yüzde 2.6 ile "Borsa" takip ederken, "diğer" seçeneği yüzde 0.8 ile sıralamada yer aldı.

ÖZEL SİGORTASI OLANLARIN ORANI YÜZDE 4 Görüşülen kişilerin yüzde 29'unun hiçbir sigortası bulunmazken, görüşülen kişilerin yüzde 66'sı kamu güvencesi altında bulunuyor. Hem özel hem de kamu güvencesinde olan kişilerin oranı yüzde 1 iken sadece özel sigortası olan kişilerin oranı ise yüzde 4 olarak dikkat çekiyor.

BİREYSEL EMEKLİLİĞİ PAHALI BULUYORUZ
Araştırmada bireysel emeklilik sigortası yaptırmayı planlayanların oranı sadece yüzde 34.8 iken, görüşülen kişilerin bireysel emeklilik sistemini tercih etmemelerinin nedenleri şöyle sıralandı. Görüşülen kişilerin yüzde 46.3'ü bireysel emeklilik sigortasını gerekli görmüyor. "Pahalı" diyenler yüzde 16.8 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 16.6 oranında "Kamu sigortam var" yanıtı alındı.

Görüşülen kişilerin yüzde 8.9'u bireysel emeklilik sigortalarını güvenilir bulmadığını belirtirken, yüzde 10.9'undan "Bilgim yok/bilmiyorum" cevabı alındı. Ayrıca araştırmada ilgili soruya, yüzde 0.5 oranında "Kendim birikim yapıyorum" cevabı verildi.

Geri Dön