HABER

Özürlü memur yönetmeliğinde değişiklik

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin 2, 4 ve 6. maddelerinde yer alan ''ilk defa'' ibareleri madde metinlerinden çıkartıldı. Daha önce ''ilk defa devlet memurluğuna atanacak özürlüleri'' kapsayan Yönetmeliğin kapsamı, bu maddelerdeki ''ilk defa'' ibaresinin kaldırılmasıyla genişletildi.

Yönetmelik'te 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendindeki ''özürlü'' tanımı da ''Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler'' olarak değiştirildi.

Aynı maddeye (d) bendi olarak da ''Özürlü sağlık kurulu raporu: Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu'' tanımlar ifadesi eklendi.

Yönetmeliğin 8. maddesinin ''Özürlüler için dönemler itibarıyla yapılacak sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 46 ve 47. maddeleri gereğince Devlet Personel Başkanlığınca duyurulur'' şeklindeki 1. fıkrası, ''Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü memur alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyuru taleplerini özürlü memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri Ek (IV)'te yer alan Duyuru Başvuru Formu'na işlemek suretiyle Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülük oranına bir üst sınır getirilemez'' şeklinde değiştirildi.

Aynı maddenin 2. fıkrası da ''Sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığınca Resmi Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede 'kurumu', 'adedi' ve 'başvuru yeri ve tarihi' başlıkları yer alacak şekilde, Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise 'I- Eğitim Durumları İtibarıyla' başlığı altında 'kurum adı', 'sınıfı', 'kadro unvanı ve istihdam yeri', 'derecesi', 'adedi', 'kadın/erkek', 'özür oranı' ve 'diğer özel şartlar' bölümleri yer alacak şekilde, 'II- Başvuru ve Sınav Yerleri' başlığı altında 'kurum adı', 'başvuru tarihi ve yeri' ve 'sınav tarihi, yeri ve saati' bölümleri yer alacak şekilde, 'III- Kamu Kurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler' ve 'IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar' başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir'' şeklinde yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendindeki ''Özür durumlarına ilişkin, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, sağlık kuruluşlarından alınmış olan resmi sağlık kurulu raporunun'' ifadesi de ''Özürlü sağlık kurulu raporunun'' şeklinde değiştirildi.

''Sınav sonuçlarının duyurulması'' başlıklı 20. maddenin 1. fıkrasında yapılan değişiklikle de sınav sonuçları sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde ''aday puanları ile birlikte'' ilan edilecek.

Yönetmelik değişiklikleri bugünden itibaren yürürlüğe girecek ancak Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile ''kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan özürlü memur alımlarından sınav başvuru süresi sona erenlerin işlemleri hakkında, işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.''

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön