HABER

Pamukbank olayı Meclis'de

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Bağımsız Milletvekili Azmi Ateş, Pamukbank'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) alınması konusunda ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'in cevaplaması isteğiyle TBMM Başkanlığı'na iki soru önergesi verdi.

Azmi Ateş soru önergesinin ilkinde, Pamukbank'ın TMSF'na devri ile ilgili operasyon sonrasında, farklı kesimlerde dile getirilen görüş ve yorumları dikkate alan BDDK'nın; doğru ve tarafsız bilgi iletilmesi ve saydamlık ilkelerinin bir gereği olduğu düşüncesiyle Pamukbank hakkında, 27.06.2002 tarihinde bir "Bilgilendirme Raporu"nu kamuoyuna açıkladığını, bu alanda ilk gibi görülen bu raporun yayımlanmış olmasından memnuniyet duymakla birlikte raporun içerik olarak olayı açığa kavuşturmadığını belirtti.
Soru önergesinde BDDK'nın Pamukbank için ilan ettiği kredi tutarlarının 21.06.2002 tarihli 'Gelişme Raporu' ile 27.06.2002 tarihli 'Bilgilendirme Raporu'nda farklı rakamlar içerdiği belirtilerek, fona devir gibi ciddi bir tedbire tabi tutulan banka hakkında, birkaç gün arayla yayımlanan rakamların farklılıklar içirmesinin ne anlama geldiği bundan sonra, yayımlanacak, yeni bir belgede yine farklı rakamlar açıklanıp açıklanmayacağı, krediler ile diğer önemli göstergeler için duyurulan hangi rakamların gerçeği yansıttığı soruldu.

Önergede diğer sorular şöyle sıralandı:

"- Pamukbank hakkındaki 27.06.2002 tarihli "Bilgilendirme Raporu"nda, Çukurova Grubu'na kullandırılan kredilerin yaklaşık 2 milyar dolar tutarındaki faiz reeskontu rakamını da içerdiği görülmektedir. Halbuki Pamukbank'ın Fon'a devir gerekçesini açıklayan 21.06.2002 tarihli "Gelişme Raporu"nda ve diğer BDDK açıklamalarında, söz konusu reeskontların kabul edilmediği, iptal edilerek zarar yazıldığı belirtilmiş ve bu şekilde Banka'da sermaye açığı hesaplandığı duyurulmuştu. Bir yandan reeskontlar, kabul edilmeyip zarar addedilirken diğer yandan da grup kredileri rakamına eklenmiş olması bir çelişki değil midir?

- "Bilgilendirme Raporu"nun 7. sayfasında, Banka'nın Fiskobirlik alacağı ile ilgili olarak, konunun yargıda olduğu ve dolayısıyla faiz rakamının kesinleşmediği; ama yine de sermaye hesabında bu ihtilafın dikkate alınmadığı belirtilmektedir. Öte yandan, grup kredilerinin faiz reeskontları için ise, borçlu firmaların itirazı olmadığı ve toplam borca karşılık teminatı alındığı halde, faiz reeskontları iptal edilerek sermayeden düşüldüğü anlaşılmaktadır.Banka'da bu faiz iptali nedeniyle, sermaye açığı hesaplandığı ve buna dayanarak da Fon'a devredildiği doğru mudur?

- Yine, "Bilgilendirme Raporu"nun aynı sayfasında, Banka'daki açık pozisyon uygulamasının artan maliyet etkisinden söz edilmektedir. Kamuoyunda, son bir yıllık dönemde, kurlardaki ve faizlerdeki hareket dikkate alındığında, açık pozisyon tutan bankaların net karlar elde ettiği; kurların mevcut seviyesinde dahi, bu durumun sürdüğü iddia edilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, Rapor'daki yorum ve açıklamanın gerçekleri ifade ettiği söylenebilir mi?

- İki bankanın birleştirilmesi kararının izin alınmadan ilan edildiği ve bir tür son dakika manevrası olduğu "Bilgilendirme Raporu"nda ifade edilmektedir. Buna karşın, birleşme kararının çok daha önceden alındığı, bu durumun BDDK'ya bildirildiği ve YKB'nın kararını son günlerde açıklamasının İMKB'de işlem görmesi nedeniyle yasal zorunluluktan kaynaklanan bir durum olduğu duyumları alınmıştır. Bu iki farklı iddiadan hangisi doğrudur? BDDK'nın açıklaması, tam gerçeği ifade etmiyor ise, bundan ne anlamalıyız?

- Birleşme başvurusunun dikkatle ve derinliğine değerlendirildiği "Bilgilendirme Raporu"nun 15. sayfasında açıklanmıştır.
Fizibilite raporlarının 17.06.2002 tarihinde alındığı iddiası doğru ise, 18.06.2002 tarihinde alınan devir kararı karşısında, -dikkatli ve derinliğine değerlendirme ifadesi- geçerlilik taşır mı? Bu durum operasyonunun alelacele olarak gerçekleştirildiğinin bir göstergesi değil midir?

- Sermayedar grubun bankaların borçlarının 7-8 yılda itfası için plan sunulduğu, bunun banka ihtiyaçları bakımından yeterli görülmediği Bilgilendirme Raporu'nun 15. sayfasında belirtilmiştir. Buna karşın verilen teklifte 2003 yılı sonuna kadar, Pamukbank ve YKB borçlarına karşılık 3 milyar dolar civarında ödeme yapılmasının ve borç tasfiyesi sağlanmasının önerildiği, bu tutarın, borçların yaklaşık üçte ikisinin 1.5 yıl içinde ödenmesini ifade ettiği duyumları alınmıştır. Bu bilgi ve değerlendirmelerden hangisi doğrudur? BDDK'nın açıklaması, tam ve doğru bilgiyi içermiyorsa, bu ve yapılan operasyon nasıl izah edilebilir?"

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön