Pandemi İzolasyon Takip Projesi'yle ilgili yeni açıklama

İletişim Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19 salgınının azaltılması ve hastaların izolasyonu için Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) oluşturulduğunu duyurdu. Proje ile Kovid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse telefonlarına uyarı mesajı gelecek, uyarıya riayet etmeyenlere yaptırım uygulanacak.

Pandemi İzolasyon Takip Projesi'yle ilgili yeni açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif olanların ve tanı konulanlarla teması olanların izolasyonunun bu dönemde hayati önem taşıdığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın bu kapsamda hastaların takibi ve gerektiğinde uyarılabilmesi için Pandemi İzolasyon Takip Projesini hayata geçirdiği kaydedilerek, "Proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Proje kapsamında pozitif vakaların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli olan izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor" denildi.

'İZOLASYONA RİAYET ETMEYENLER MESAJLA UYARILARACAK'

Proje ile Kovid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişilerin evlerini terk ettiği takdirde telefonlarına uyarı mesajı geleceği belirtilerek, "Ayrıca otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek" denildi.

'SİSTEMİN GÜVENLİĞİ SIKI KONTROL ALTINDA OLACAK'

Kovid-19 salgını ile mücadelede çok etkili bir araç olacak projeyle bulaşının büyük oranda azaltılması hedeflendiğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Proje, kişinin sadece kendisinin değil yakınlarının ve toplum sağlığının güvenliği için de önemli olacak. Böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliği gözlemlenebilecek, salgının yayılmasını önleyici analizler yapılabilecek. Dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan benzer projeler, Kovid-19 ile mücadelede önemli kazanımlar sağlanmasına imkan veriyor. Proje kapsamında elde edilen veriler, salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak ve salgın riski sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği sıkı bir şekilde kontrol edilecek."

'AYKIRILIK TEŞKİL ETMİYOR'

6698 sayılı Kanun'un 'Özel nitelikli verilerin işlenme şartları' başlıklı 6’ıncı maddesinin 3’üncü fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai amaçlar düzenlendiği kaydedilerek, "Buna göre, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği öngörülüyor. 6698 sayılı Kanun gerekçesinde, mezkur maddede ifade edilen yetkili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık tesisleri olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla salgınla mücadele kapsamında hem konum bilgisi gibi kişisel verilerin hem de Kovid-19 testinin pozitif olduğu bilgisi gibi özel nitelikte kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesi ve aktarılması 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmiyor" denildi.

(DHA)

Diğer Haberler