HABER

Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?

6 Nisan–29 Mayıs 1453 tarihleri arasındaki kuşatmanın sonucunda Fatih Sultan Mehmet tarafından Bizans İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u ele geçirmesi yıllar sonra anılmaya devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'e kadar birçok kuşatılan bu toprakların fethini müjdelenmesine ilişkin Peygamber Efendimizin sözleri araştırılıyor. İşte Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethine ilişkin hadisi şerifi...

Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?

Bugün, 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 568. yıldönümü. Her yıl büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan İstanbul'un fethini müjdeleyen Peygamber Efendimizin o hadisi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Hz. Muhammed'in İstanbul'un fethine ilişkin sözleri araştırma konusu oldu. Peki Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi? İşte Peygamber Efendimizin bu özel gün için söylediği sözler ve hadisi şerifi...

PEYGAMBERİMİZİN İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ HADİSİ

“Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş”

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

Hz. Muhammed'in sözleri ile müjdelediği fetih bundan tam 568 yıl önce Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleşmiştir.

Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?

İSTANBUL'UN FETHİ SÖZLERİ

''Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!'' (Hadis-i Şerif) -Hz. Muhammed (s.a.v)

Benim kudretimin yettiği yerlere imparatorunuzun ümit ve hayalleri bile yetişemez. Fаtih Sultаn Mehmet

İstаnbul’u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için. Fаtih Sultаn Mehmet

Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" unvanları ile anıldı.

Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?

İSTANBUL'UN FETHİ'NİN DİNİ ANLAM VE ÖNEMİ

Ortodoksların din merkeziydi. Anadolu'da ve Rumeli'de toprakları olan Osmanlı Devleti İstanbul'u elde ederse kendi güvenliğini sağlamış olacaktı. Osmanlılar Anadolu'dan Rumeli'ye Rumeli'den Anadolu'ya geçerken güçlüklerle karşılaşıyorlardı. Çanakkale Boğazı'na hakim olamıyorlardı. İstanbul alınırsa Osmanlıları Balkanlar'dan atmak olmayacaktı. İstanbul denizden kuşatılınca karadan, karadan kuşatılınca denizden yardım alabiliyordu.
Bizanslıların elinde diğer devletlerin bilmediği Grejuva (Rum ateşi) denilen suda da yanabilen bir silah bulunuyordu.

Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?

İstanbul'u Avarlar, Avrupa Hunları, Sasaniler, Araplar (Emevi) ve Bulgarlar kuşattılarsa da başarı elde edememişlerdi.
Osmanlı Devleti adına ise; Yıldırım Beyazid, Çelebi Mehmet ve II. Murat kuşatmışsa da başarı elde edememişti.
II. Mehmet İstanbul'un zaptı için hazırlıklara başladı.
Karadeniz yolu ile Balkanlardan ve Trabzon Rum. İmparatorluğu'ndan gelebilecek yardımı önlemek için Boğazkesen (Rumeli Hisarı) hisarını yaptırdı. Bizanslıların İstanbul yakınlarında bulunan Silivri ve Vize kalelerini aldı.

Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?

Mühendis Müslühittin, Sarıca, Sekban ve Macar Urban'a Edirne'de toplar döktürdü. Bizans Ordusunun bir kısmını yabancı askerler oluşturuyordu. Konstantin Papa'dan yardım alabilmek için Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleştirilmesini istediyse de başaramadı.
6 Nisan 1453 yılında savaş başladı. 29 Mayıs 1453'de İstanbul alındı. Böylece 1125 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunun merkezi olan, İstanbul Osmanlıların eline geçti.

Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?

FATİH SULTAN MEHMET KİMDİR?

II. Mehmed, Fatih Sultan Mehmed, kısaca Fatih veya Batı'da kullanılan takma ismiyle Grand Turko, Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahıdır. Tarihî kaynaklarda ismi, Mehmed isimli diğer padişahlarınki gibi, Muhammed şeklinde geçer. İlk olarak 1444-1446 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürdü.

![Peygamber Efendimizin İstanbul'un fethi ile ilgili sözleri! Hz. Muhammed İstanbul'un fethi ile ilgili ne dedi?](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2285580/640xauto.jpg)

II. Mehmed, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1480 yıllık Roma İmparatorluğu'nun varisi olan Doğu Roma İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth", daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" (Roma İmparatoru) unvanları ile anıldı. Fatih Sultan Mehmed, Sultanü'l-Berreyn ve Hakanü'l-Bahreyn (İki Karanın ve İki Denizin Hükümdarı) olarak tanınırdı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler