HABER

Plakalardaki 'engelli' işareti yargıda

İzmir - İzmirli bir vatandaş, İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunarak aracının plakasındaki "engellilere mahsus" işaretinin sökülmesini istedi. Başvurusuna olumsuz yanıt alan vatandaş bu kez de aynı istemle İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Avni Arıkan'ın avukatı Senih Özay, İdare Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçesinde, trafik kurallarının trafikte bulunan tüm sürücü ve yayalar için eşit olduğunu, sürücü belgelerinde belirtilen A, B, C gibi o sürücünün kullanabileceği araç niteliğini gösterir sınıfı,
kullandığı aracın plakasında gösterilmediği belirtildi.

Dilekçede, şu görüşlere yer verildi: Engellilere ait araçlar için, H sınıfı, aynı zamanda sürücü belgesinde ve araç tescil ruhsatında yer alırken kullandığı aracın plakasında da herkese teşhir edilerek açıkça gösteriliyor olması, anayasamızın eşitlik ilkelerine, özel hayatın gizliliği ilkelerine aykırıdır.

Ayrıca bu şekilde yapılan anlamsız bir teşhir, Türkiye'de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir."

Trafik akışındaki diğer sürücülerin, otomobildeki söz konusu engellilere mahsus işareti gördüğünde acıma, genelleme, ön yargıyla yaklaşma tavrı sergileyeceğinin belirtildiği dilekçede, bunun da özürlü sürücünün onur ve haysiyetini rencide edeceği kaydedildi.

Dilekçede şöyle denildi: Müvekkilimizin aracındaki plakalardan sakatlara mahsus işaretin
sökülmesi yolunda İçişleri Bakanlığı'na yaptığımız başvuru neticesinde ilgili kurumca tarafımıza gönderilen yazıda, (vergi muafiyetlerine ilişkin bu araçların kullanımında oluşabilecek suiistimallerin önlenmesi ve gerekli denetimin etkinliği ve kolaylığı açısından
uygulamanın gerekliğine ilişkin) savunulan ret işleminin iptaline ve telafisi imkansız zararlara yol açacak durum taşıdığından yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ederiz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler