HABER

POAŞ bir enerji şirketi olacak

İSTANBUL (İHA) - Petrol Ofisi ile İş Doğan Petrol Yatırımları'nın birleşmesiyle aktif büyüklüğü 3.2 katrilyon lira olan bir yapı oluşacak. POAŞ, birleşme doğan bu aktif büyüklükle bir enerji şirketine dönüşecek.

Petrol Ofisi'nin İş Doğan Petrol Yatırımları'nı devralma yoluyla birleşmesine ilişkin duyuru yayınlandı. Duyuruda yer alan 19 aralık 2002 tarihli yeni sermaye dağılımına göre hazırlanan birleşme bilançosunda, İş - Doğan'ın aktif toplamı 2 katrilyon 539 trilyon 166 milyar 135 milyon lira, Petrol Ofisi'nin ise 991 trilyon 16 milyar 837 milyon lira olarak gösterildi. Birleşme bilançosunda aktif toplam ise 3 katrilyon 207 trilyon 624 milyar 358 milyon lira olarak hesaplandı. Toplam dönen varlıklar 863 trilyon 452 milyar 241 milyon lira, toplam duran varlıklar ise 2 katrilyon 344 trilyon 172 milyar 117 milyon lira olarak belirtildi.

TOPLAM ÖZ SERMAYE 310.3 TRİLYON TL Bilançoda, İş - Doğan'a ilişkin kısa vadeli borçlar 1 katrilyon 575 trilyon 462 milyar 304 milyon lira, Petrol Ofisi'ne ait kısa vadeli borçlar 556 trilyon 277 milyar 853 milyon lira, toplam kısa vadeli borçlar da 2 katrilyon 131 trilyon 740 milyar 157 milyon lira olarak yer aldı. İş - Doğan'a ait uzun vadeli borçların 753 trilyon 710 milyar 216 milyon lira, Petrol Ofisi'ne ait uzun vadeli borçların ise 11 trilyon 797 milyar 898 milyon lira olarak yer aldığı bilançoda, toplam uzun vadeli borçlar ise 765 trilyon 508 milyar 114 milyon lira olarak hesaplandı. Toplam öz sermaye 310 trilyon 376 milyar 87 milyon lira olarak belirlendi.

POAŞ ENERJİ ŞİRKETİNE DÖNÜŞECEK
Duyuruda, birleşmenin Petrol Ofisi'nin akaryakıt dağıtım şirketi konumundan çıkarak bir enerji şirketine dönüştürülmesi hedefine ulaşmasında önemli bir katkısı olacağı vurgulandı. Birleşme gerekçesinde, pazar ve ölçek sinerjisi yaratma hedefiyle gerçekleştirilen konsolidasyonların her sektörde şirketlerin yaşamsallığını koruyabilmesi açısından en önemli çözüm yollarından biri olarak görüldüğü kaydedildi. Birleşmeden doğan hacim artışının sabit giderlerin azaltılması, değişik coğrafik ve demografik alanlara ulaşılabilmesi gibi faktörlerin genel olarak sinerji olarak adlandırılan avantajların sayısallaştırılmasını sağladığına işaret edilen duyuruda, ayrıca başarılı olarak birleşen şirketlerin verimliliklerini artırması sonucunda sektörlerin daha verimli ve rekabetçi hale geldiği ve bu etkilerin son kullanıcılara olumlu olarak yansıdığına işaret edildi.

LPG DAĞITIM SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR ŞİRKET ORTAYA ÇIKACAK Birbirini tamamlayan faaliyetlerde bulunan Petrol Ofisi ile İş - Doğan'ın birleşmesiyle, maliyetlerin azaltılması, bilgi birikimi ve akışının paylaşılması konularında avantaj sağlanacağı kaydedilen duyuruda, şöyle denildi: "Aralarında ortaklık ilişkisi bulunan bu şirketlerin hem halihazırda benzer faaliyetlerde bulunması hem ilerde aynı alanlara girmeyi planlaması sonucunda ortaya çıkabilecek çıkar çatışması sorunu ortadan kalkacaktır. Yeni girilmesi planlanan alanlarda her şirket için ayrı ayrı yüksek ilk yatırım maliyetlerinin yapılması ve lisans ve özel izin gerektiren konularda başvuruların ayrı ayrı yapılması gerekmeyecektir. Örnek olanak Petrol Ofisi'nin işlettiği akaryakıt istasyonları ve İş Doğan'ın sahip olduğu LPG depolama ünitelerinin birbirlerini tamamlamasıyla birlikte, LPG dağıtım sektöründe rekabeti artıracak önemli bir şirket ortaya çıkacaktır."

Ayrıca, iki şirket arasında yapılan işlemlerin de tek çatı altında toplanacağı ve bunun operasyonel verimliliği artıracağı belirtilerek, yatırımcılar açısından da daha fazla şeffaflık getireceği kaydedildi. Duyuruda, "Petrol Ofisi'nin akaryakıt dağıtım şirketi konumundan çıkarak bir enerji şirketine dönüştürülmesi hedefine ulaşmasında birleşmenin önemli bir katkısı olacaktır" denildi.

Duyuruda yer alan yeni sermaye dağılımına göre birleşme bilançosu (19.12.2002) şöyle:

(Milyon TL) İş-Doğan Petrol Ofisi Birleşme sonrası
Dönen Varlıklar 44.791.013 818.661.228 863.452.241
Duran Varlıklar 2.494.375.122 172.355.609 2.344.172.117
Aktif toplamı 2.539.166.135 991.016.837 3.207.624.358
K. Vadeli Borç. 1.575.462.304 556.277.853 2.131.740.157
U. Vadeli Borç. 753.710.216 11.797.898 765.508.114
Öz Sermaye 209.993.615 422.941.086 310.376.087
Pasif toplamı 2.539.166.135 991.016.837 3.207.624.358

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön