Prof. Dr. Alpay Azap

Prof. Dr. Alpay Azap

1969 doğumlu olan Prof. Dr. Alpay Azap, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra 2000 yılında da İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Önce Başken Üniversitesi (2000-2001) ardından Ankara Üniversisi’nde uzman olarak çalıştı. 2020 yılı itibari ile aynı inivesitede öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulan Blim Kurulu’na da dahil edilmiştir. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Türk Hematoloji Derneği ve Febril Nötropeni Derneği gibi kurumlarda üyeliği bulunan Azap, Uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleleri, sözel ve poster bildirileri bulunuyor.

Prof. Dr. Alpay Azap Haberleri