HABER

PTT personel alımı 2021... PTT yazılı sınav konuları ve başvuru şartları neler? PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak?

2021 yılında personel alımı ne zaman yapılacak sorusu gündem oldu. Geçtiğimiz yıl 2023 yılına kadar 55 bin personel alacağını açıklayan PTT henüz 2021 alımları için herhangi bir ilan yayınlamadı. KPSS puan türüne göre alım yapılacağı için adaylar, 2021 PTT personel alımları KPSS taban puanı kaç merak ediyor. Peki PTT 55 bin personel alımını hangi tarihlerde yapacak? İşte PTT personel alım şartları ve gerekli evraklar...

PTT personel alımı 2021... PTT yazılı sınav konuları ve başvuru şartları neler? PTT 55 bin personel alımı ne zaman, hangi tarihte yapacak?

Son dakika PTT personel alımı... KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce PTT personel adayı, 2021 PTT personel alımı tarihleri ne zaman açıklanacak araştırmasına başladı. Geçtiğimiz yıl personel alımı yapacağını belirten PTT alım yapmamış ve ilan da yayınlamamıştı. Yeni yılın başlaması ve koronavirüs etkilerinin yavaş yavaş değişmesi nedeniyle adaylar, PTT personel alım ilanının 2021 yılında duyurulmasını bekliyor. 2019 yılında yapılan açıklamayla PTT KPSS puan türüne göre alım yapacağını duyurmuştu. Bu süreçte adaylar 2021 PTT personel alımı KPSS taban puanı kaç olacak merak ediliyor. PTT geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada 55 bin personel alımını 2023 yılına kadar tamamlayacağını belirtmişti. Personel alımlarının devamı bu yıl gerçekleşecek, fakat kadro sayısı, personel alım zamanı ve 2021 şartlarına yönelik henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl açıklanan "55 bin PTT personel alımı ne zaman olacak" araştırmasını yapan adaylar, 55 bin PTT alımı tarihi belirlendi mi sorusuna cevap arıyor.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS puanlarının açıklanmasının ardından ön lisans ve lisans KPSS puanlarıyla PTT'ye personel olarak atanmak istiyor. PTT iş başvurusu nasıl yapılır araştıran adaylara, talep edilen şartları ve PTT'nin uygulayacağı sözlü ya da yazılı sınavlardan başarı sağlanması durumunda işe alım için başvuru gerçekleştirilebilir. PTT personel alım tarihi için henüz güncel bir duyuru paylaşmadı.

PTT iş başvurusu nasıl yapılıyor merak eden adaylar aşağıdaki detayları inceleyebilir;

  • PTT iş başvurusu için ilk adım PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru alanlarının seçilmesi,

  • Başvuru sonrasında adaylar KPSS puanlarına göre ve seçtikleri alana göre değerlendirilecek,

  • PTT personel alımı sınavlarına katılım şartını sağlayan adaylar, sınav katılım parasını Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.

PTT BAŞVURU FORMU

PTT'de personel alımlarını takip ederek iş başvuru formunu doldurmak isteyen adaylar için, PTT internet sitesi üzerinde bulunan iş başvuru formunu doldurabilir. Formu doldurduktan sonra PTT ihtiyaç halinde kişileri hem sözlü hem de yazılı sınav için çağırabilir. Sınavların ardından kişisinin şartları da uygun görülürse eğer iş başvurusu onaylanabilir.

PTT PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI

PTT iş alımları ilanları Ptt.gov.tr üzerinden yayımlanarak duyurulmaktadır. Öğrencilere de staj fırsatı sunan PTT kargo son duyurularına göre Staj Seferberliği Projesi ile kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden staj başvurularını da kabul etmektedir.

PTT YAZILI SINAVDA NELER SORULUYOR?

PTT Genel Müdürlüğünün sınav kılavuzunda, PTT sınavında çıkacak konulara yer verdi. Yapılan açıklamaya göre PTT yazılı sınavlarında çıkan konular şu şekilde;

Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

Sözel Akıl Yürütme

Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

Temel Yurttaşlık Bilgisi

Türkiye Coğrafyası

Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular
Ölçme becerisi

2021 PTT PERSONEL ALIMI, TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 PTT personel alımları ne zaman olacak araştırılırken, PTT'de konuyla ilgili net bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl alımların yapılacağına dair duyuru yapılmıştı. Fakat koronavirüsten dolayı birçok kurumun ilanları gibi PTT'nin de personel alım ilanı gecikti. 2020 yılında PTT'nin personel alması beklenirken, alımlar yapılmadı. Yeni Ekonomi Paketi görüşmelerinde yeni personel alımlarına ilişkin açıklama yapılmıştı. Bu süreçte PTT'ye 2021 yılında personel alımı yapılması bekleniyor. PTT 2021 personel alımına ilişkin son dakika ilanın yayınlanması ile birlikte tüm detaylara Mynet'den ulaşabilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMI KPSS TABAN PUANI KAÇ OLACAK?

19 Kasım 2019 Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) işe giriş için gerekli belgeler yayımlanmıştı. Yapılan duyuruda PTT'de işe girişler için KPSS puan şartı tekrar geri getirildi. 19 Kasım 2019 tarihi itibari ile PTT'de işe girişlerde KPSS puanına göre alım yapılacak. PTT'de işe alım için KPSS puanı kaç olmalı araştıran adaylara, henüz net bir açıklama yapılamadığını, açıklama geldiğinde Mynet'te haberlerimizde yer vereceğiz. PTT 2021'de personel alımları için KPSS'den kaç puan şartı isteyeceği netleşmemişken, önceki yıllarda PTT işe alımlarda KPSS puan şartının 70 puan olduğunu belirtelim. Henüz açıklama yapılmasa da beklentiler bu yönde. Fakat ön
lisans mezunu dağıtıcı pozisyonunda görev alacak personellerin sayısının sınırlı olması nedeniyle ile de KPSS 60 puan esas alarak atama yapabileceği düşünülüyor. Peki PTT personel alım şartları nedir?

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

PTT'de işe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci
maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde
istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının
birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel
istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel
saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç
işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı
tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış
olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş
olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü
bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim
şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile
işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış
olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT’de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma
elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına
girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma
değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor
olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz
altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış
olmak olarak uygulanır.

Geri Dön