HABER

Ramazan'da nasıl namaz kılınır? Ramazan'da kılınacak namazlar

Mübarek aylardan Ramazan ayına girilmesi ile birlikte müslüman vatandaşlar Ramazan ayında kılınacak namazları araştırmaya başladı. On bir aydan daha hayırlı olarak kabul edilen ramazan ayında yapılacak olan ibadetlerin daha fazla sevap getireceği, günahların affedileceği biliniyor. Peki, Ramazan'da nasıl namaz kılınır? Ramazan'da kılınacak namazlar

Ramazan'da nasıl namaz kılınır? Ramazan'da kılınacak namazlar

Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadetlerin en çok olduğu aylardan birisidir. Bu ayda cemaatle, toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Ancak günümüz salgın koşullarından dolayı teravih namazı evde kılınacak.

RAMAZAN AYINDA KILINACAK NAMAZLAR NELER?

Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan’ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.

RAMAZAN AYINDA HER GECE KILINACAK 2 REKATLIK NAMAZ

Ramazan ayında her akşam 2 rekât namaz kılmak. Namazın ilk rekâtında Fatiha suresinden sonra 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra şöyle denir:

Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir zaman) kullarını unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş şeylerden uzak olan (Rab). Daha sonra Tesbihat-ı Erbaa’yı 7 kere söyler.

Yüce Allah, pak ve münezzehtir. Hamd ve senâ O'na mahsustur. Bir tek olan Allah'tan başka kulluğa layık ilâh yoktur. O, vasfedenlerin vasfından yücedir. Ve sonra şu duayı okur:

Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla. Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekâtlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.

Ramazan'da nasıl namaz kılınır? Ramazan'da kılınacak namazlar

GÜN GÜN KILINACAK RAMAZAN AYI NAMAZI

Birinci Gün - 4 Rekat; her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas Suresi

İkinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir Suresi

Üçüncü Gün - 10 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi

Dördüncü Gün - 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresi

Beşinci Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavat

Altıncı Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunur

Yedinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir Suresi

Sekizinci Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah

Dokuzuncu Gün - 6 Rekat; (Akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır) Her rekatta Fatiha'dan sonra 7 defa Ayete'l Kürsi ve namaz sonrası 50 salavat

Onuncu Gün - 20 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa İhlas Suresi

On Birinci Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kevser Suresi

On İkinci Gün - 8 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Kadir Suresi

On Üçüncü Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatih Suresinden sonra 25 defa İhlas suresi

On Dördüncü Gün - 6 Rekat; Her rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Zilzal Suresi

On Beşinci Gün - 4 Rekat; İlk 2 Rekatta Fatiha'dan sonra 100 İhlas; Sonraki 2 Rekatta ise Fatiha'dan sonra 50 İhlas Suresi

On Altıncı Gün - 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 12 defa Tekasür Suresi

On Yedinci Gün - 2 Rekat; Fatiha'dan sonra istediği bir sure, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas ve namaz sonrası 100 defa "La İlahe İllallah" zikri

On Sekizinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 25 defa Kevser Suresi

On Dokuzuncu Gün - 50 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa Zilzal Suresi

Yirminci Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi Birinci Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi İkinci Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi Üçüncü Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi Dördüncü Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilir

Yirmi Beşinci Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 10 defa İhlas suresi

Yirmi Altıncı Gün - 8 Rekat; Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas suresi

Yirmi Yedinci Gün - 4 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas Suresi

Yirmi Sekizinci Gün - 6 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa Ayete'l Kürsi, 100 defa İhlas, 100 defa Kevser ve namazdan sonra 100 salavat

Yirmi Dokuzuncu Gün - 2 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas suresi

Otuzuncu Gün - 12 Rekat; Her rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas ve namazdan sonra 100 salavat

Geri Dön