Raportör, AKP'nin kapatma davasını kabul etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın AKP hakkında açtığı kapatma davasına ilişkin tüm gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. 14 Mart Cuma günü açılan kapatma davasının kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin yapılan ilk incelemenin bittiği ve konuyu inceleyen raportör Dr. Osman Can'ın ‘davanın kabulü' yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

RAPORTÖRDEN JET YANIT

ANAYASA MAHKEMESİ: KARAR EN GEÇ PAZARTESİ

Resmi bir ziyaret için 21 Mart günü Abu Dabi'ye giden Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın bugün Ankara'ya dönmesi bekleniyor.

RAPORTÖRDEN JET YANIT

ANAYASA MAHKEMESİ: KARAR EN GEÇ PAZARTESİ

Anayasa Mahkemesi çevreleri, raportör Can'ın hazırladığı raporu yarın Mahkeme Başkanı Kılıç'a sunmasının beklendiğini belirterek, "Başkan, raporu 28 Mart Cuma veya 31 Mart pazartesi gündemine alınıp alınmayacağına karar verecek" değerlendirmesinde bulundular.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bir siyasi partinin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne açılan davalarda, "ceza davası" prosedürü izleniyor. Mahkeme heyeti, raportörün görüşü doğrultusunda veya aksi yönde bir karar alabilecek. Mahkeme heyeti, ilk inceleme raporundan sonra başvuruda bir eksiklik olup olmadığına bakacak. Herhangi bir eksiklik bulunmazsa "tensip tutanağı' hazırlanacak. Bu tutanakta kapatma davası sürecinde izlenecek yöntem belirlenecek. Bu yöntem ile birlikte iddianame, ön savunmanın hazırlanabilmesi için AKP'ye gönderilecek.

-KAPATMA DAVASINDA NİTELİKLİ OY ARANACAK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya AKP hakkında laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu iddiasıyla kapatma talebiyle açtığı davada Anayasa Mahkemesi'nde kapatma kararı için 11 üyenin en az 7'sinin oyu aranacak.

RAPORTÖRDEN JET YANIT

ANAYASA MAHKEMESİ: KARAR EN GEÇ PAZARTESİ

AKP'nin, Anayasa Mahkemesi'nin evrakları göndermesinin ardından yasal bir aylık süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Bu sürenin uzatılması için yapılabilecek başvuruyu Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi çevreleri, "DTP ye ön savunma yapması için ek bir aylık süre verildi. AKP ye daha uzun süre verilebilir. Çünkü, DTP hakkında açılan kapatma davasında 4 klasör vardı. AKP hakkında açılan kapatma davasında 17 klasör mevcut. Savunma hakkı kutsaldır. Bu nedenle AKP nin savunma için talep edeceği süre konusunda hassas davranılır" yorumunu yaptılar.

Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş AKP'ye de gönderilecek. Daha sonra belirlenecek bir tarihte Yalçınkaya sözlü açıklama, AKP yetkilileri de sözlü savunma yapacaklar. Bütün bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı AKP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

RAPORTÖRDEN JET YANIT

ANAYASA MAHKEMESİ: KARAR EN GEÇ PAZARTESİ

Raporun Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesine dağıtılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç bir toplantı günü belirleyecek, üyeler belirlenen günde biraya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacaklar.

AKP hakkındaki kapatma davasını, 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması halinde 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak. Anayasa'da son yapılan değişiklikle bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesi'nin 11 asıl üyesinin en az 7'sinin oyu gerekecek.