Resmi Gazete'de açıklandı! 26 Haziran Resmi Gazete kararları

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Bu tebliğe göre; park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 351 TL ceza kesilecek.

Resmi Gazete'de açıklandı! 26 Haziran Resmi Gazete kararları

Kurban Bayramı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan tebliğe göre koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu kesim yapılamayacak. Ayrıca park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 351 TL cezai işlem uygulanacak.

Bunun yanında kurban kesim alanlarında gerekli yasalara uymayan, önlem almayan, kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL ceza kesilecek.

26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete'de şu kararlar yer alıyor:

Kanun

 • Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun

Milletlerarası andlaşma

 • Türkiye Cumhuriyeti tarafından Filistin Devleti'ne COVID-19 salgını sebebiyle destek olunması amacıyla 5,000,000 ABD doları tutarında nakdi hibe verilmesine ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesi hakkında karar

Cumhurbaşkanı kararı

 • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili karar

Atama kararları

 • Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

Yönetmelikler

 • 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

 • İçişleri Bakanlığının trafik görevlerinin yürütülmesi hakkında yönetmelik

 • Su dışındaki sıvılar için ölçme sistemleri ile bazı ölçü ve tartı aletlerinin muayene yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

 • Kamu Denetçiliği Kurumu personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
 • Tebliğler

  • 2020 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ

  • Konkordato gider avansı tarifesi

  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler

  • Kuru kayısı lisanslı depo tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

  Anayasa Mahkemesi kararları

  • Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararları,

  Yargıtay kararı

  • Yargıtay 3. Hukuk Dairesine ait karar

  Danıştay kararı

  • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı