Resmi Gazete'de bugün neler var? (9 Temmuz 2020)

9 Temmuz 2020 tarihli ve 31180 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerinin ardından AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un seçildiğine dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte bugünkü Resmi Gazete'de yer alan başlıklar...

Resmi Gazete'de bugün neler var? (9 Temmuz 2020)

9 Temmuz 2020 tarihli 31180 Sayılı Resmi Gazete'de TBMM kararları, Cumhurbaşkanı Kararları, Anayasa Mahkemesi kararları başlıkları yer alıyor. TBMM Başkanlığı seçiminin ardından bu göreve seçilen AK Parti Mustafa Şentop'un seçildiğine dair karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı Üyelikleri için yapılan seçime dair karar da yayımlandı.

31180 Sayılı Resmi Gazete'nin içeriği

TBMM kararları

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un seçildiğine dair karar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri için yapılan seçime dair karar

Cumhurbaşkanı kararları

 • Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslar
 • Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin 1/7/2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki kararda değişiklik yapılması hakkında karar

Atama kararları

 • Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar

Yönetmelikler

 • Dernekler yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
 • Düşey engel verilerini toplama ve sunma yönetmeliği
 • Tüketici hakem heyetleri bilirkişilik yönetmeliği
 • Tüketici hakem heyetleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik
 • Bazı üniversitelere ait yönetmelikler

Tebliğ

 • Yapı denetim kuruluşları ile laboratuvarların faaliyetlerinin denetlenmesi, idari müeyyide uygulanması ve idari para cezalarının tahsil edilmesinin usûl ve esaslarına dair tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ

Anayasa mahkemesi kararı

 • Anayasa Mahkemesi'ne ait bireysel başvuru kararı