Sağlık Bakanı

Sağlık Bakanı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının yöneticisi sağlık bakanıdır. Sağlık bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışır. Sağlık işlerinden sorumlu olan sağlık bakanı, önemli görev ve yetkilere sahiptir. Sağlık bakanının öncelikli görevi, halk sağlığının korunması ve hastalık risklerinin azaltılması için çalışmalar yapılmasıdır. Sağlık eğitimi ve araştırmalarını geliştirip yöneten sağlık bakanı, sağlık hizmetlerini başarılı bir şekilde yürütme sorumluluğuna sahiptir. Sağlık bakanının yardımcıları ve bağlı birimleri bulunur. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sağlık bakanı Dr. Adnan Adıvar iken; 59. sağlık bakanı, Türk hekim ve bürokrat olan Fahrettin Koca’dır. 59. bakan Fahrettin Koca, 10 Temmuz 2018 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlık bakanı olarak atanmıştır.

Sağlık Bakanı Haberleri