HABER

Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği

Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Başkanlığı görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

"Sahil Güvenlik Komutanlığı Denetleme, Teftiş ve Tetkik Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, Başkanlığın kuruluş, bağlılık, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Başkanlık bünyesinde görev yapacak müfettişlerin ve denetleme üyelerinin seçilme, atanma, hizmet içi eğitim, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları, teftişe tabi olan ve denetlenenlerin yükümlülükleri bu yönetmelikle belirlenecek.

Yönetmeliğe göre, Başkanlık, başkan, derece, unvan ve rütbeleri kadrolarında belirtilen grup başkanı, başmüfettiş, müfettiş, denetleme üyesi ve diğer personelden oluşacak.

Başkanlık bünyesinde ana görev fonksiyonu olarak Teftiş Grup Başkanlığı ve Denetleme Grup Başkanlığı bulunuyor.

Başkanlık, birimlerin her türlü iş ve işlemlerini rehberlik anlayışına dayalı olarak teftiş edip ve denetleyecek, personelin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde araştırma, ön inceleme, disiplin soruşturması ve soruşturma iş ve işlemlerini yürütecek.

Birimlerde meydana gelen kazalarla ilgili inceleme ve araştırma yapacak olan Başkanlık, kazaların önlenmesinden sorumlu birimleri denetleyerek rehberlik yapacak.

Başkanlık ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca kullanılan raporlara uygun şekilde Başkanlık iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanacak rapor, kontrol listesi ve benzeri belgelerin formatlarını oluşturacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurların göreve hazırlık durumlarını kontrol edecek olan Başkanlık, yetkili makamlarca talep edilen bilirkişilik hizmetlerini yerine getirecek.

Geri Dön