Sanayi Bakanlığı 100 uzman alacak

ANKARA (ANKA) - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinde 100 Sanayi ve Ticaret Uzmanı ve Uzman yardımcısı istihdam edilmesini öngören tasarı Meclis başkanlığına sunuldu. Tasarıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez teşkilatından 172, taşra teşkilatından da 128 kadro iptal edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının gerekçesinde, ‘AB'ye katılım sürecinin yaşandığı bugünlerde bakanlığın örgüt, personel ve fonksiyonları bakımından daha çağdaş bir yapıya kavuşturulmasına ihtiyaç bulunduğu' ifade edildi.

Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinde, sanayi ve ticaret uzmanları ile uzman yardımcılarından oluşan 100 kişilik kadro istihdamını öngören tasarıya göre, Sanayi ve ticaret uzman yardımcılığına atanabilmek için Devlet Memurları Kanununun genel şartlarına ilave olarak; en az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile yönetmelikle belirlenecek mühendislik fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak. Adaylarda ayrıca, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden en az birinde KPSS'de asgari "C" düzeyinde belge almış olma, yapılacak yarışma sınavında başarılı olma ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olma şartları da aranacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte tüketici ve rekabet uzmanı ve uzman yardımcısı olarak görev yapanlar da, sanayi ve ticaret uzmanı kadrosuna atanmış olacak. Tasarıya göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez teşkilatından 172, taşra teşkilatından da 128 kadro iptal edildi.