HABER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yapılan son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yapılan son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Bakınız 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık” dedi.

Kocaeli’de düzenlenen Kartepe Zirvesine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şehirlerin tıpkı insanlar gibi karmaşık ve sofistike yapılar olduğunu belirterek, ’’Bir toplumun; sosyal, kültürel, siyasi, tarihi ve dini tüm özelliklerini bire-bir şehirlerinden hissedebilirsiniz. Yani her şehir, ev sahipliği yaptığı toplumun ruhunun bir yansımasıdır. Kentler aynı zamanda dinamik yapılarıyla; üretimin, büyümenin, yeniliğin, aklın ve bilginin de merkezidirler. Bugün dünya nüfusunun yüzde 55’i şehirlerde yaşarken, küresel gelirin yüzde 80’i kentlerde üretiliyor. Bu oran ülkemizde yüzde 90’lar seviyesinde. Dolayısıyla şehirleşme ve ekonomik kalkınma, birbirini tamamlayan, doğrudan etkileşimli süreçler” diye konuştu.

Akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, önümüzdeki 10 yılda küresel ekonomiye 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak
Bakan Varank, “Biliyorsunuz çok hızlı bir teknolojik değişim ve dönüşüm çağından geçiyoruz. Üretimin ve tüketimin tüm kodlarını değiştirmeye başlayan teknolojik gelişmeler, şehirlerimizi de doğrudan etkiliyor. Biz Hükümet olarak her zaman vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmenin, refahlarını daha da yükseltmenin gayretinde olduk. Eğitimden sağlığa, sosyal güvenlikten adalete varıncaya dek uyguladığımız tüm politikalar bu amaca odaklandı. Tabi şehirleşme de her zaman öncelikli alanlarımızdan bir tanesi oldu. İnsanı merkeze alarak; doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler oluşturmak önceliğimiz. Bu noktada biz Bakanlık olarak teknolojik imkanların en iyi şekilde kullanılmasını teşvik ediyoruz. İşte akıllı şehirlere de bu yüzden özel önem veriyoruz. Akıllı şehircilik; sürdürülebilir enerji çözümleri, sıfır atık, yüksek hava kalitesi, hızlı ulaşım ve bunlar sayesinde daha mutlu toplumlara giden bir süreci ifade ediyor. Şehirlerimizin daha akıllı bir geleceğe sahip olması için; Ar-Ge ve yenilik çözümleriyle buluşması stratejik önem taşıyor. Sizlerle çok çarpıcı bir istatistiği paylaşmak istiyorum: Yapılan son analizlere göre, akıllı şehirlerin getirdiği yenilikler, küresel ekonomiye önümüzdeki 10 yılda en az 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlayacak. Bakınız 20 trilyon dolar demek, küresel sisteme Türkiye büyüklüğünde 27 ülkenin daha katılması demek. Bu teknolojilerde atılacak her yeni adım, ülkelere önemli bir küresel rekabet üstünlüğü sağlayacak. İşte biz de bu fırsatı gördük ve bu alandaki çalışmalara hız kazandırdık” dedi.

Ülkemizin ilk Akıllı Şehir ve Mobilite Uygulama Test Merkezi’ne de burası ev sahipliği yapacak
Varank, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz; ülkemizdeki akıllı şehir ekosisteminin sağlıklı, kapsamlı ve sürdürülebilir biçimde oluşturulmasını hedefliyor.
Bu hedefe giden yolda Milli Teknoloji Hamlesi bize yol gösterecek. Yani; tüm süreç boyunca milli teknolojileri ve milli çözümleri teşvik edecek, vatandaşımızın emrine sunacağız.
Fikirden ürüne varıncaya dek her aşamada girişimcilerimizin yanında olacağız. Elbette başarıya giden yolda, toplumsal kabul ve toplumun değişikliklere hazır olması da oldukça önemli bir unsur. Bu nedenle, akıllı şehir çözümlerinin; vatandaşlarımızın katılımıyla, merkezi ve yerel kurumlarımızın işbirliğinde, topyekun bir gayretle yapılmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda oldukça somut bir projemiz de var. Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Esenler Belediyesi bir işbirliği protokolü imzaladı. Esenlerde 8 milyon metrekarelik bir alanda; akıllı şehir uygulamalarının hem yaşandığı hem de kent sakinleriyle birlikte geliştirildiği bir yaşam alanı inşa edeceğiz. Projemizde her şeyden önce doğayı yormayan, çevreci bir yaşam hakim olacak. Kavşaklar, aydınlatmalar, sulama sistemleri ve atık yönetimi gibi uygulamalar akıllı sistemler üzerinden çalışacak; böylece kaynaklar daha verimli kullanılacak. Otonom araçlar ve akıllı mobiliteyle etkin bir ulaşım mümkün hale gelecek. Altyapı ve üst yapı sistemlerini sensörlerle donatacağız. Bu sayede arıza ve aksaklıklar anlık olarak bildirilecek, hizmetler kesintisiz sürecek. Nesnelerin internetiyle, şehirlerimiz yönünü bulacak. Ülkemizin ilk Akıllı Şehir ve Mobilite Uygulama Test Merkezi’ne de burası ev sahipliği yapacak. Dünyadaki elektrikli ve otonom araçların en son uygulamaları bu merkezde gerçek bir şehir ortamında denenebilecek. Ayrıca Esenler; bilişim, yazılım ve akıllı şehircilik teknolojilerinin geliştirilip, üretildiği bir TeknoŞehre de ev sahipliği yapacak. Burada üretilen yerli ve milli ürünlerin, dünyaya ihracı için firmalarımıza destek olacağız. Akıllı mobilite uygulamalarında yeni girişimcilerin çıkmasını istiyoruz. Ancak bu sayede, az önce bahsettiğim 20 trilyon dolar’lık pazarda kritik oyunculardan birisi olabiliriz. Ben şuna inanıyorum. Esenler Türkiye genelinde bir rol model olarak takip edilecek, hatta sınırlarımızı da aşacak. Tabi bu projenin hayata geçmesinde büyük emek sahibi olan Çevre ve Şehircilik Bakanımıza da sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Şehircilik alanında çok önemli mesafeler kat ettik
Şehircilik alanında önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Bakan Varank, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehircilik alanında çok önemli mesafeler kat ettik. Çöp dağlarından, çukurdan, çamurdan, susuzluktan ve hava kirliğinden mustarip pek çok kentimiz refaha kavuştu. Yine şehirlerimizde sosyal imkanları geliştirdik, spordan sanata, sağlıktan kültüre her alanda güçlü adımlar attık. Kadınlar için, çocuklar için örnek projeleri hayata geçirdik. Bakın bugün artık akıllı şehirleri, geleceğin örnek şehirlerini konuşuyoruz. Yine Saygıdeğer Hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi de ülkemizin hem bugünü hem de geleceği adına atılmış çok önemli adım. Atık kontrolü ve geri dönüşüm, sürdürülebilir kalkınmanın en temel bileşenlerinden. Biz de Bakanlık olarak bu alandaki farkındalığı artırıp, toplumsal bilinci en üst seviyelere çıkarmak, Özellikle geri dönüşümü daha katma değerli hale getirecek sanayiyi geliştirmek adına var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geri Dön