Sayıştay Başkanı Baş: “Sayıştay’ın denetim hacmi yüzde 52 oranında arttı”

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, bilgi sistemlerinin kullanımı dolayısı ile Sayıştay’ın performansında önemli bir artış olduğunu belirterek, “Son üç yıl itibariyle Sayıştay’ın denetim hacmi yüzde 52 oranında artmıştır.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, bilgi sistemlerinin kullanımı dolayısı ile Sayıştay’ın performansında önemli bir artış olduğunu belirterek, “Son üç yıl itibariyle Sayıştay’ın denetim hacmi yüzde 52 oranında artmıştır. 2015 yılından 2016 yılına yüzde 23, 2016 yılından 2017 yılına yüzde 20 oranında denetim hacmimizi artırdık” dedi.
Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi Mimar H. Vedat Çakırca Konferans Salonu’nda düzenlenen 2. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Kongresi’ne katılan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, kongrenin açılışında ‘Denetimin değeri, Ölçülmesi ve Zorluklar’ konulu panelde konuştu. Kongreye Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın yanı sıra Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Betül Çotuksöken, Topluluk ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Tülin Durukan, çok sayıda akademisyen ile 40’ın üzerinde ülkenin Sayıştay temsilcileri ve başkanları katıldı. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ise Ankara’da YÖK tarafından düzenlenen toplantıda olması nedeniyle video konferans yolu ile katıldığı kongrede katılanlara kısa bir selamlama konuşması yaptı.

"Sayıştay’ın denetim hacmi arttı"
Konferansta bir konuşma yapan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Sayıştay’ın bilgi sistemlerinin kullanılması ile birlikte denetim hacminin arttığını söyledi. Baş, ”Özellikle bilgi sistemlerinin kullanımı dolayısı ile Sayıştay performansında ortaya çıkmış olan birkaç hususa değinmek istiyorum, istatistik vermek istiyorum. Son üç yıl itibariyle Sayıştay’ın denetim hacmi yüzde 52 oranında artmıştır. 2015 yılından 2016 yılına yüzde 23, 2016 yılından 2017 yılına yüzde 20 oranında denetim hacmimizi artırdık. Kamu ihaleleri bütçesinin artıyor olması, şüphesiz denetim hacmini artıracaktır. Ancak bizim için önemli olan kamu idaresinin bütçesinden ziyade denetçi başına düşen, denetlenen bütçe büyüklüğü nedir ona bakmak. Bu bölge itibariyle baktığımızda denetçi başına düşen bütçe büyüklüğü 2015 yılında 2.9 milyar lira iken, 2016 yılında yüzde 46 oranında artarak, 4.1 milyar liraya yükselmiştir. 2017 yılında ise yüzde 25 oranında artarak 5.2 milyar liraya yükselmiştir. Bilgi sistemleri ile denetim metedolojisine ilişkin olarak uygulanan yeni yöntemlerle daha etkin bir denetim çalışması yapılmış, bunun sonucu olarak yıllar itibariyle gerek denetçi başına, gerekse denetlenen idare ve kuruluş bazına düşen bulgu sayısında da anlamlı bir artış görülmüştür” dedi.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sayıştay Başkanı Baş, "Konferansımıza ilgi yüksek seviyede. Şüphesiz piyasada bağımsız denetim yapan denetçilerle, diğer ülkelerden gelen Sayıştay temsilcileri ve hepsi ortak değerdi. Amacımız denetimi vatandaşa daha iyi anlatmak. Biz mesleğimizi biliyoruz, kendi dilimizle kendimiz anlıyoruz. Önemli olan başta parlamento ve milletvekilleri olmak üzere vatandaşın denetimden daha fazla bilgi sahibi olması. Biz vatandaşa denetim önemlidir, denetim gereklidir, kamu kurumlarında hesap verebilirlik açısından gereklidir, kamu hizmetinin daha iyi sunulması açısından denetim gereklidir, bu farkındalığı biraz daha vatandaş nezdinde yükseltmek. Derdimiz o” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki dönemde daha fazla bilgiyi sunacağız”
Diğer bazı ülkelerin Sayıştaylarına göre yaşadıkları iletişim sorunlarını anlatan Baş, “Önümüzdeki süreçte biz daha fazla bilgiyi, gerek kamu idareleri raporlarında, gerekse Sayıştay raporlarında, basın duyurularında daha fazla bilgi sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda iletişimi güçlü olan ülkeler var. Özellikle yargısı olmayan Sayıştaylar, iletişim anlamında daha serbestler. Yargısı olan Sayıştaylar ise gerek basınla, gerekse sosyal medya vasıtaları ile iletişim kurmakta biraz zorlanıyorlar. Bizde zorlanıyoruz. Çünkü biz aynı zamanda bir mahkemeyiz. Mahkeme her türlü işini çeşitli sosyal ortamlarda yayamaz. Dolayısı ile yargısı olmayan Sayıştayların öyle bir avantajı var. Mahkemesi olanlarda bu iletişimi daha iyi nasıl güçlendirebiliriz, nasıl üst seviyeye çıkarabiliriz, bunun da arayışı içerisindeyiz. Konferans sonrasında biz pek çok çıktıyı gerek kamuoyumuzla paylaşacağız, gerekse üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların genel kurullarında bundan bahsedeceğiz” diye konuştu.
Ülke olarak Sayıştay anlamında üst seviyelerde olduklarının altını çizen Baş, “Sayıştay olarak en üst seviyelerdeyiz. Dolayısı ile Avrupa Birliğinde güçlü Sayıştaylar arasında sayın dediğiniz zaman Almanya, Fransa, İspanya ve Türkiye gelir. Dolayısı ile diğer ülkeler de bizden çok şey bekliyorlar” dedi.

Kongre zirveye dönüştü
Kongrenin Başkanı Prof. Dr. Tülin Durukan ise, düzenledikleri uluslararası kongre ile çeşitli kesimleri bir araya getirdiklerini belirterek, ilgi ile kongrenin adeta zirveye dönüştüğünü söyledi. Prof. Dr. Durukan, “Kendi alanında dünyanın, kendi alanında temayüz etmiş 20’den fazla ülkesinden 100’den fazla akademisyeni bir araya getiriyor. Aynı zamanda Sayıştay başkanımızın daveti ile 43’den fazla ülkeden de Sayıştay üst düzey yetkilileri aramızdalar. Ortak konumuz, panel konusu olarak denetim. Denetim şeffaf bir toplumun olmazsa olmazı. Ve ülkelerin, toplumların refahını arttıran bir kavram. Bu itibarla biz önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve Türkiye’nin kongreler tarihinde bir ilk. Bir uluslararası kongre, uluslararası bir panel, iş dünyası ile bir araya getirilerek adete bir zirveye dönüştü. Ve burada binin üzerinde misafirimizi ağırlıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.