HABER

Sayıştay: İBB'den STK'lara yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme bulunmuyor

SAYIŞTAY Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır.

ANKARA, (DHA) - SAYIŞTAY Başkanlığı'nca yapılan açıklamada, "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin her hangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. Gerek yapılan konuşmada geçen, gerekse Twitter hesabında ifade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi 'usulsüzlük' veya 'kamu zararı' sonucunu doğuran işlemler değildir" denildi.
Sayıştay Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında, 'millet ittifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün gerçekleştirilen televizyon programında ve sosyal medya hesabında Sayıştay raporlarını dayanak göstererek, İBB'de usulsüzlük yapıldığı iddiası ve kamunun zarara uğratıldığı değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi. İmamoğlu'nun bu değerlendirmelerine ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilerek, Sayıştay'ın kamu idarelerinin hesaplarını denetlemekle görevli olduğu, bu çerçevede 2017 yılı hesaplarının denetimine ilişkin denetim raporlarının TBMM'ye ve ilgili idarelere gönderildiği belirtildi.
'USULSÜZLÜK VEYA KAMU ZARARINI DOĞURAN İŞLEMLER DEĞİL'
TBMM'ye, belediyelere ve ilgili kamu idarelerine gönderilen raporların yıllık hesap ve işlemlerin denetimi sonucu hazırlanan mali denetim raporları olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:
"Söz konusu raporlarda yer verilen bilgiler esas alınarak kurumlar hakkında kamu zararına neden olunduğuna ilişkin değerlendirme yapılması söz konusu olamaz. Her şeyden önce Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. İBB, İSKİ ve İETT’nin 2017 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin denetim raporunda, tespit ve öneriler çerçevesinde olumlu görüş verildiği açıkça belirtilmiş olup, muhasebe ve kayıt sistemine ilişkin bazı bulgular ile bunlara ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Gerek yapılan konuşmada geçen, gerekse Twitter hesabında ifade edilen hususların hiçbirisi ifade edildiği gibi 'usulsüzlük' veya 'kamu zararı' sonucunu doğuran işlemler değildir."
'ALGI OLUŞTURACAK ŞEKİLDE AÇIKLAMA YAPILMASI MAKSATLI'
'Sayıştay Kanunu' çerçevesinde bir idare denetimi sırasında 'usulsüzlük' ve 'kamu zararı' doğuran husus tespit edildiğinde, bunun ayrı rapor düzenlenerek Sayıştay yargılamasına konu edildiğine vurgu yapılıp, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine ilişkin iddialara konu olan raporlarda yer alan hususların hiçbirisi mevzuatta öngörülen 'kamu zararı' veya 'usulsüzlük' unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmemiştir. Bu bilinen bir husus olduğu halde, gelir, gider, hasılat, kar ve kar payı gibi teknik kavramları ve bunlara ilişkin tutarları birbirine karıştırmak ve bir takım farazi hesaplamalar da yapmak suretiyle kamunun zarara uğratıldığı yönünde algı oluşturacak şekilde açıklama yapılması maksatlı ve iyi niyetli olmayan bir yaklaşımın sonucudur" denildi.
GAYRİMENKULLERDEN ECRİMİSİL TAHSİLATI
Açıklamada, belediyeye ait gayrimenkullerden alınan ecrimisillerin düşük tahsil edildiği iddiasıyla ilgili ise "Kamu idaresi cevabında Belediyeye ait gayrimenkullerin fuzuli şâgiller tarafından kullanılmasının karşılığı olan ecrimisil tahsilatı yapıldığı; ancak bazı gayrimenkullere ilişkin olarak mahkeme süreçleri ve mevzuattan kaynaklanan sebeplerle aksamalar olduğu değerlendirilmiştir. Raporda, ecrimisil tahsilatına ilişkin süreçlerin daha etkin takip edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunulmuş olup, her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir" denildi.
İSTANBULKART YARDIMI
İstanbulkart ile ihtiyaç sahibi ailelere, zincir marketler aracılığıyla uygun fiyatlı alışveriş imkanı sağlanmasıyla ilgili "Kaynakların daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla yardım sisteminin yeniden değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunulmuştur. Raporda yardım sisteminin gözden geçirilerek daha etkin hale getirilmesi tavsiye edilmiş olup, herhangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir" denildi.
SU TARİFESİ UYGULAMASI
Açıklamada, indirimli su tarifesi uygulanmasıyla ilgili ise şunlar kaydedildi:
"İSKİ'nin 'Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği' hükümleri uyarınca uyguladığı tarifeden kaynaklı olarak bazı tesis ve binalara indirimli tarife uygulamaktadır. Söz konusu işlemler yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Raporda söz konusu yönetmeliğin 2560 sayılı İSKİ’nin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi tavsiye edilmiştir. Her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir. İSKİ’ye ait içme suyu arıtma tesislerinden bazılarında kullanılan elektrik bedelinin sanayi tarifesi yerine ticarethane tarifesi üzerinden ödendiği tespit edilmiş olup, İSKİ tarafından bu tesislerin sanayi tesisi olduğuna ilişkin diğer kuruluşlar nezdinde idari süreçler başlatılmış ancak sonuçlandırılamamıştır. Raporda diğer idareler nezdinde söz konusu süreçlerin sonuçlandırılarak ticarethane tarifesi yerine sanayi tarifesi üzerinden elektrik bedeli ödenmesi tavsiye edilmiştir. Her hangi bir kamu zararı tespiti söz konusu değildir."
Sayıştay'ın açıklaması şöyle sürdürüldü:
"Söz konusu raporlarda yer alan diğer hususlar da yukarıda yer verilen açıklamalara benzer şekilde herhangi bir kamu zararı tespiti bulunmayan hususlardır. Diğer Kamu İdareleri Raporlarında olduğu gibi söz konusu raporlarda da idare daha dikkatli davranması hususunda uyarılmakta ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. Sayıştay raporlarında yer verilen söz konusu tespit ve öneriler kamuda iyi yönetişimin güçlendirilmesi çerçevesinde yapılmaktadır. Bunlardan hareketle kamu zararına neden olunduğu algısı doğuracak şekilde usulsüzlük, yolsuzluk değerlendirmesi yapılması maksatlı ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür değerlendirmeler kanunla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde Sayıştay'ın, 'kamu yönetiminde hesap verebilirliğin artırılması ve kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlama' fonksiyonuna zarar vermektedir."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön