Sendikalar, 14 Mart'ta iş bırakacak

Sendikalar, 14 Mart'ta iş bırakacak

ANKARA (İHA) - Emek Platformu Başkanlar Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, 14 Mart Cuma günü 2 saat süreyle iş bırakılması kararı alındığı kaydedildi.

Emek Platformu bileşenleri Türk-İş'in çağrısıyla Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı eylemlerini ortaklaştırmak için bugün saat 15.00'te biraraya geldi. Toplantı sonrasında alınan karar bildirisini Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu okudu. Emek Platformu Başkanlar Kurulu'nun yasa tasarısının çalışanlar, emekliler, dul ve yetimler için ağır hak kayıplarına neden olduğunu tespit ettiklerini belirten Kumlu, emeklilik ve sağlık alanında köklü değişikler yapan ve kazanılmış hakları geriye götüren tasarının sosyal devlet ilkesine aykırı olarak değerlendirildiğini söyledi. Emek Platformu Başkanlar Kurulu'nun hükümetin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili olarak örgütlerinin görüş ve önerilerini dikkate almadığı ve tasarının çalışanların koşulları ve ülke gerçekleri ile örtüşmediği sonucuna varıldığını kaydeden Kumlu, "Emek Platformu Başkanlar Kurulu, bu tasarının yasalaşmaması gerektiği kararına vararak, tasarıya karşı ortak eylem kararı almıştır" dedi.

Kumlu toplantıda alınan kararları şöyle sıraladı:

"13 Mart perşembe günü tüm illerde kitlesel basın açıklamaları yapılacaktır. 14 Mart cuma günü saat 10.00-12.00 arasında uyarı amaçlı çalışmama hakkını kulllanacaktır. Bu uyarılara rağmen tasarı TBMM Genel Kurulu'nda bu haliyle görüşülmeye başlanırsa aynı gün Emek Platformu bileşenlerinin yöneticileri ve temsilcileri Ankara'da toplanıp tepkilerini TBMM'ye ileteceklerdir. Emek Paltformu gelişmeleri izleyecek ve gerektiğinde yeni değerlendirmeler yapmak üzere toplanacaktır."