Sendikalar hükümete tepkili

Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) tasarısına karşı çıkan Emek Platformu'nu oluşturan kuruluşlardan DİSK, KESK VE TTB, söz konusu düzenleme üzerinde yürütülen uzlaşma görüşmelerinde hükümetin, Emek Platformu'nun talepleri ve eylemleri karşısında "oyalama, geçiştirme ve emek örgütlerini bölerek, Meclis'ten yasayı jet hızıyla geçirme" taktiği izlediğini bildirdi. Üç kuruluş, Emek Platformuyla uzlaşıldığı gerekçesiyle Meclis'te görüşülmeye başlanan SSGSS'da bir uzlaşma olmadığı ve hükümetin dediğinin olduğunu vurguladı.

DİSK, KESK VE TTB'den yapılan ortak açıklamada, SSGSS'da bir uzlaşmanın söz konusu olmadığı vurgulanırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in "uzlaşma gecesi" yaptığı "Esneme yok, temel parametreleri kaldırırsak reform değil efor olur" açıklaması hatırlatıldı. Açıklamada, SSGSS Yasa Tasarısı hakkında Çalışma Bakanı'nın açıklamaları ve yürütülen teknik çalışmanın ortaya çıkardığı tablonun, hükümetin, SSGSS'nin "temel parametrelerine" dokunmak niyetinde olmadığını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu niyetle hareket eden hükümetin, Emek Platformu'nun talepleri ve eylemleri karşısında oyalama, geçiştirme ve emek örgütlerini bölerek, Meclis'ten yasayı jet hızıyla geçirme taktiği izlediği anlaşılıyor" denildi.

DİSK, KESK ve TTB açıklamasında şöyle denildi:
"Bizler özelde AKP siyasetine değil, içinde insan unsurunu barındırmayan, emeği, emekçileri ve halkı dışlayan, sermayenin kârına kâr katarken halka yoksulluğu ve sefaleti reva gören, IMF talimatlarıyla hazırlanmış siyasetlerin karşısındayız. Bundan daha doğal bir şey olamayacağı gibi, emek ve meslek örgütlerinin varlık nedeni de budur zaten."

Açıklamada, 17 emek ve meslek örgütünün SSGSS'nin temel mantığının değiştirilmesini gerektiren 19 temel talebi ortaya koyduğu, bu taleplerin emek örgütleri için "kırmızı çizgi" niteliğinde olduğu ifade edildi. Bu 19 maddenin dayandığı temel yaklaşım bir kenara itilerek ve SSGSS'nin özü korunarak bir uzlaşmanın söz konusu olamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, Emek Platformu'nun toplantı sonuç bildirgesinde altını çizdiği noktalar şöyle sıralandı: "- Uygulama yılı ötelenmiş olmasına rağmen 65 yaş emekliliğine karşıyız. 58-60 yaş emekliliğinde ısrarlıyız.
- Bakanlığın güncelleme kat sayısına olan yaklaşımı emekli aylıklarında zaman içinde azalmaya neden olacaktır. Güncelleme katsayısının belirlenmesinde gelişme hızının yüzde 30'u yerine yüzde 100'ünün dikkate alınmasını talep etmeye devam edeceğiz. Emeklilerde gelir ve aylıkların yıllık artışında refah payı da dikkate alınmalıdır.
- Bu yasa kapsamında çalışmaya başlayacak olan sigortalıların gelecekte elde edecekleri gelirin geçinmeye yeterli bir seviyeye gelebilmesi için aylık bağlama oranlarının makul bir seviyede tutulmasını istiyoruz.
- Mevcut yasalar uyarınca fiili hizmet zammından yararlanan çalışanların bu haklardan yararlanmayı sürdürmeleri dahil tüm taleplerinde ısrarlıyız.
- Sağlık sisteminin piyasalaştırılarak, katkı payı getirilmesine karşıyız."