HABER

Seyyar sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hasta ve yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanması için kurulan seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerini belirledi.YSK’nin seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hasta ve yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanması için kurulan seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerini belirledi.
YSK’nin seyyar sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Mükerrer sayıda yer alan YSK kararında, seçimlerin düzen içinde ve dürüstlükle yönetilip, sonuçlandırılması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seyyar sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkilerini gösteren genelgenin kabul edildiği bildirildi.
Genelgeye göre, seyyar sandık kurulu bir başkan, altı asıl ve aştı yedek üyeden oluşacak. İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar seyyar sandık kurulu üyesi seçilemeyecek.
Seyyar sandık kurullarının görev ve yetkileri şu şekilde sıralandı:
Sandığın taşımasında ve seçmenin hastalığı dikkate alınarak oy kullanma sırasında gerekli önlemleri almak.
Oyun gizliliğini sağlamak amacıyla seyyar oy kabininin yerleştirilmesini ve seçmenin rahat oy kullanmasını sağlayacak tedbirleri almak.
Görev yaptığı seyyar sandığın seçmen listesinde kayıtlı olmayıp da başka bir sandık seçmen listesinde kayıtlı olan sandık kurulu başkan ve üyelerine, seyyar sandık kurulu üyelerini görev yerlerine ulaştırmak için görevlendirilen kişilere ve varsa o sandığın güvenliğini sağlamakla görevli kolluk görevlilerine ilçe seçim kurulundan aldıkları belgelere istinaden oy kullandırmak, oy kullandıkları seçmen listesinin sonuna yazmak, imzalarını almak ve belgeleri ilçe seçim kuruluna teslim etmek.
Seyyar sandıktan çıkan zarfları saymak ve sabit sandık kurullarına teslim etmek.
İleri sürülen şikayet ve eleştirileri dinleyip karara bağlamak.

Ant içerek göreve başlayacaklar
Seyyar sanlık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamadan önce ilk iş olarak, birer birer, “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için görevimi kamuna göre, dosdoğru yapacağıma, namusun, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim” şeklinde yemin edecek.
Seyyar sandık başındaki seçmene, vereceği oy hakkında müdahale ve telkinde bulunulamayacak. Seçmen oy kullanamayacak durumdaysa oyun gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde bir yakınının yardımıyla oy kullanması sağlanacak.

Geri Dön