HABER

SGB.net ile zamandan ve paradan tasarruf

Ankara (AA)- Kamu kuruluşlarının mali işlemlerindeki gecikmeler ve suiistimaller, "SGB.net Sistemi" ile büyük ölçüde giderilmeye başlandı.AA muhabirinin Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kesik'ten aldığı bilgiye göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca hayata geçirilecek SGB.net Sistemi, Maliye Bakanlığında tam olarak devreye sokuldu.

Diğer birçok idarede de kuruluş altyapısı ve yazılım çalışmaları devam eden yeni sistemle birlikte, Merkezi Yönetim Bütçesi dışındaki faaliyet ve bilgiler de, İdarelerce elektronik ortamda yakından takip edilebilecek.

Kamu kuruluşları, SGB.net Sisteminin uygulamaya konulmasının ardından her türlü taşınır mal envanterinden, alacak takiplerine, ödenek taleplerinden, harcamalarına kadar her işlemi yeni sistem kanalıyla gerçekleştirecek. En ayrıntılı bilgilere dahi anında ulaşabilecek.

Yeni raporlama sistemlerinin de devreye girmesiyle birlikte analiz çalışmalarına başlanacak ve alternatif politikalar üretilebilecek. Harcama süreçlerinin standartlaşmasıyla birlikte, mali kayıplar engellenecek, işlemlerin elektronik ortamda takibi ile beraber hatalar azaltılacak.

Farklı birimlerde yapılan aynı tür harcamaların karşılaştırılması suretiyle, kaynak kullanımının daha kolay kontrol edilmesine ve fayda-maliyet analizi yapılmasına imkan tanınacak.

Aynı şekilde iş süreçlerindeki hantallık önlenerek, zaman tasarrufu sağlanacak.

Bu arada, kamu kuruluşlarının tümünde Performans Sistemine geçilmesiyle birlikte, performans göstergeleri de SGB.net'e aktarılmaya başlanacak.Böylece yeni dönemde performans hedeflerine ulaşılıp, ulaşılamadığı da buradan takip edilecek.

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Kesik, eski sistemde, idarelerin mali işlemlerinin daha çok Maliye Bakanlığı kanalıyla yürütüldüğünü, ancak Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu'nda sorumluluğun idarelere bırakıldığını belirtti.

Kesik, SGB.net Sistemi hakkında şu değerlendirmede bulundu:"Yeni uygulamada, işlemlerin düzgün ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için elektronik veri tabanına ihtiyaç vardı. SGB.net, bu ihtiyacı karşılamak için devreye sokuldu. Yeni sistem ile kamu kuruluşları, her türlü harcamanın yanı sıra özel ihtiyaçlarını da izleyebilecek. Örneğin
Sosyal Güvenlik Kurumlarının pansuman gelirleri gibi Merkezi Yönetim Bütçesinde yer almayan gelirler, bu sistemde anlık olarak takip edilebilecek. Yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı için önemli olan büyükbaş, küçükbaş hayvan bilgileri de bu sistem içinde yer alabilecek. Yeni sistemde, taşınır mal modülüne de yer verildi. Bu şekilde artık kamuda bütün taşınır malların kaydı tutuluyor."

Kesik, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinde tam olarak uygulamaya giren SGB.net Sistemi ile hem mali işlemlere hız kazandırıldığını hem de israf niteliğindeki birçok harcamada tasarruf sağlandığını bildirdi.

Yeni sistem ile çeşitli işlemlerde sağlanan gelişmeye ilişkin bazı örnekler şu şekilde verildi:

/*
KONULAR ÖNCE ŞİMDİ -------------------------- --------------- --------------
-Ödenek-talep gönderme
süreci 20 gün 1 dakika
-Ödenek talep yazısı (yıllık) 87.000 E-ortam
-Ödenek talep maliyeti (yıllık) 1.100.000 YTL Yok
-Ödenek üstü harcama kontrolü 5 gün Anlık
-Yatırım Programı teklif revize 1 gün 1 dakika
-Yatırımların Proje ve Alt
Proje bazında takibi Yapılmıyordu Anlık
-Kesin hesap çalışmaları 5 gün 1 dakika
-Harcama takibi Yıllık Anlık
-Taşınırların miktar ve tutar
kontrolleri Yapılmıyordu Anlık
-Taşınır Envanter Yönetimi Yapılmıyordu Anlık
-Mal Yönetim Dönemi Hesabı Yapılmıyordu Anlık
-Taşınır Mal İşlem Raporu 1 ay Anlık
-Taşınır Mal İşlemi için
kullanılan kağıt (adet/işlem) 100.000 ve üstü E-ortam
-Taşınır mal işlem
maliyeti (YTL/İşlem) 980.000 Yok
-Birimler arası taşınır devri İsraf vardı Yüzde 10 tasarruf
-Raporlama ve analiz Yapılmıyordu 2 saat
-Fazla mesai işlemleri Hata yüksekti Hatasız
-Fazla mesai ödemelerinde
standardizasyon Yoktu Sağlandı
-Fazla Mesai Ödemeleri İsraf vardı Yüzde 14 tasarruf
-Elektronik ortamda yayın
talebi Yapılmıyordu Anlık
*/

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön