HABER

SHP’den toplu istifa

8 Parti Meclisi üyesi ile 1 Merkez Disiplin Kurulu üyesi SHP’den topluca istifa etti.

Genel Başkan eski Yardımcısı ve PM üyesi Erdoğan Dinçel, eski Genel Sekreter ve PM üyesi Hulki Yakupoğlu, eski Genel Sekreter ve PM üyesi Ahmet Abakay, eski Genel Başkan Yardımcısı ve PM üyesi Teoman Alptürk, Genel Sekreter Yardımcısı Eşber Atila, eski Genel Sekreter Yardımcısı ve PM üyesi Pelin Taşdemir, PM üyeleri Ömer Tosun ve Mehmet Yıldırmak ile MDK üyesi Can Haydar Demirel SHP’den istifa etti.

İstifa edenler, yaptıkları ortak açıklamada bugüne kadar değişik kademelerinde gururla görev yaptıkları SHP’nin, Genel Başkan Hüseyin Ergün’ün söylem ve uygulamalarıyla ideolojik doğrultusundan saptırıldığını, programında yazdığının tersine, emek eksenli bir parti olmak yerine iktidar odaklarının dümen suyuna sokulduğunu belirttiler.

Açıklamada, SHP’nin, kurulduğu günden itibaren, siyasal tercihlerini, yaşamlarını emeğiyle kazananlardan, çalışanlardan ve üreten toplumsal katmanlardan yana koyan; yüzü uygarlığa, aydınlığa ve geleceğe dönük; solun birliğini ve toplumsal barışı sağlamayı, temel hedeflerinden biri olarak gören, bu yönde çaba harcayan ve bedel ödeyen bir parti olduğu kaydedilerek şöyle denildi:

“Yazık ki bu hedef, son Kurultayımızdan bu yana siyasette kişisel ikbal arayanların aracı haline gelmiştir. ‘Yandaş’ medya kanallarında, ‘taraf’ yayın organlarında sola, solun değerlerine hakaretler içeren demeçler vererek solda birliği sağlamaya çalıştığını söyleyenlerin gerçek amacı artık gizlenemez bir hal almıştır. Geçmişi acımasızca eleştirerek, verilen onurlu mücadeleyi ve emekleri inkâr edenlerin, partiyi sonucu belli olmayan bir sürece sürüklemelerini ve kapatmaya götürmelerini kaygı ve üzüntüyle izlemekteyiz. Bu olumsuzlukları gidermek üzere bugüne kadar yaptığımız uyarılar dikkate alınmamış, bütün bunların üstüne parti içi demokrasi kanalları giderek kapatılmıştır. Artık parti üyesi olarak kalmamız, yaşanan olumsuzluklara ve bu kaygı verici sürece omuz vermek anlamına geleceğinden SHP’den üzülerek istifa ettiğimizi duyururuz.”

ANKA

Geri Dön