HABER

Sicil affı yasa tasarısı TBMM Başkanlığında

Ankara (AA)- Karşılıksız çek, protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmamasını içeren yasa tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarı, ödeme tarihi, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları; söz konusu borçların yasanın yürürlük tarihinden önce veya yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, borcun tamamının ödenmesi müteakiben Merkez Bankasında tutulan kayıtların silinmesini içeriyor. Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar, finansal
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde silinmiş kayıtlar dikkate alınmayacak.

Tasarının gerekçesinde, ülke ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla kredilendirme faaliyetlerinin desteklenmesinin bir zorunluluk olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Yüksek faizler ve öngörülemeyen bazı finansal dalgalanmalar, bazı kişi ve kuruluşların istememelerine ve bütün iyi niyetlerine rağmen ekonomik faaliyetleri esnasında çek, senet ve kredi kartları borçlarına ilişkin taahhütlerini yerine getirememesine sebep olmaktadır. Bu durumdaki kişi ve kurumlar Merkez Bankasının kara listesine alınmaktadır. Bu kayıtlar; kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerinde, kredi talebinde bulunan kişi ve kurumların daha önceki çek, senet ve kredi kartı ödeme kabiliyetlerine ilişkin bir karine teşkil etmektedir. Bunun neticesi olarak daha sonra ödenmiş olsalar dahi, karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi kartları kayıtları,
kredilendirme ve çek hesabı açma işlemlerine engel teşkil edebilmektedir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön