HABER

Sintine nedir? Zararları nelerdir?

Sintine, geminin en alt kısmında yer alan bölüme denir. Gemilerin atıkları bu bölgede toplanır ve zararsız hale getirildikten sonra ise tekne dışına atılır. Sintine, çevre problemleri ile sık sık gündeme gelir.

Sintine nedir? Zararları nelerdir?

Tüm pis giderler sintine adlı bölgeden bir pompa yardımıyla tank kısmına aktarılır. Genellikle bu pislikler arıtıldıktan sonra tekne dışına aktarılarak veya yakılarak yok edilir. Sintine’nin birçok zararı da bulunmaktadır.

SİNTİNE NEDİR?

Sintine, bir teknenin su hattı altında kalan iç kısmına denir ve geminin makine ve kazanlarının bulunduğu kısmın zemininin ve ambar güvertesinin altında kalan yerde bulunur. Gemi içinden sızan sular ve akan yağların depolandığı yerdir. Tüm pis giderler sintine adı verilen bölgeden bir pompa yardımı ile tanka toplanır. Kimyasal ve fiziksel yöntemler ile tabakalara ayrılan sintine suları daha sonra arıtılır ve denize bırakılır. Katı olan pislik parçaları genellikle yakılarak yok edilir. Sintine sularının olduğu gibi denize bırakılması kanunlarca yasaktır.

SİNTİNE BOŞALTMA KURALLARI

Sintine sularının arıtılmadan denize boşaltılması kanunen yasak olduğundan, boşaltma kurallarına uyulmadığında gemiler limanlara bağlanır ve para cezası kesilir. Sintine boşaltma kurallarına uyulmadan denize salınan sintine atıkları deniz kirliliğine yol açar. Yönetmeliklere göre sintine atıklarını doğrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmak kesinlikle yasaktır. Gemilerden kaynaklanan atıkların “atık kabul tesislerine” ve “atık alma gemilerine” verilmesi, geçici olarak depolanması ve insan sağlığını tehdit edecek tüm ögelerden arındırılması zorunludur. Gemiler bu yönetmelik kapsamında tanımı yapılan atıkları, hükümlere uygun olarak atık kabul tesislerine ya da atık alma gemilerine vermekle yükümlüdür.


Geri Dön