HABER

Sivil toplum örgütleri "diplomasi" yapacak

Sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, “Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü” oluşturuldu.

ANKARA (ANKA) - Kamu diplomasisi alanında yürütülecek çalışmalar ile stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, “Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü” oluşturuldu. “Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü”nün sekretarya hizmetlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü yerine getirecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında “Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü”nün oluşturulmasına ilişkin bir genelge yayımlandı. Genelgede, “Günümüzde, küreselleşmenin bir sonucu olarak uluslararası ilişkiler daha karmaşık bir hale gelmiş, devletler arasındaki resmi diplomasi yanında, uluslararası toplumu etkilemenin ve yönlendirmenin bir aracı olarak ‘Kamu Diplomasisi’ ayrı bir önem kazanmıştır. Uluslararası platformlarda, ülkemizin uzun süredir maruz kaldığı itham ve sorunlar karşısında haklılığımızı kanıtlamaya yönelik çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için, kamu diplomasisi yöntem ve araçlarıyla uluslararası toplumun doğru yönde bilgilendirilmesi gerekmektedir” denildi.

Genelgede, kamu diplomasisi yöntemleriyle Türkiye’nin uluslararası kamuoyu nezdinde saygınlığının artırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilerek, Türkiye’nin dış tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin görevlerin, ilgili mevzuatla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına verildiği hatırlatıldı. Genelgede, “Ancak, ülkesel ve bölgesel sorunların kolayca küresel bir boyut kazandığı günümüzde, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, uluslararası alanda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditler, kamu diplomasisi konusunda görevli kurumlar arasında daha etkin bir koordinasyonu, yakın işbirliğini ve hızlı karar alma süreçlerini zorunlu hale getirmiştir” denildi.

Genelgede, bu itibarla, kamu diplomasisi alanında yürütülecek çalışmalar ile stratejik iletişim ve tanıtım faaliyetleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla, bir Başbakan Başmüşavirinin sorumluluğunda “Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü”nün oluşturulmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Genelgeye göre, Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün sekretarya hizmetlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü yerine getirilecek. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, sahip oldukları personel, mali kaynaklar, yurt dışı teşkilatları ve teknik ve bilimsel kapasiteleriyle “Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü”nün faaliyetlerinin yürütülmesine yardımcı olacak. Türkiye’nin kamu diplomasisi faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için hazırlanacak yıllık faaliyet planları çerçevesinde ilgili kurum bütçelerine ödenek konulması sağlanacak.

Geri Dön