HABER

Siyasatte kadın kotasının artırılması teklifi

DSP, siyasette kadın kotasının yüzde 50'ye çıkarılması için teklif verdi.

ANKARA (ANKA) -DSP İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş, milletvekili genel ve ara seçimleri ile belediye başkanı, il genel ve belediye meclisi adaylıklarında bir erkek adaya karşı bir kadın aday gösterilmesi ve kadınların her düzeydeki parti yönetiminde yüzde 50 oranında temsil edilmesini öngören kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı’na sundu.

Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin gerekçesinde, demokrasinin tam anlamıyla yerleşebilmesinin kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmeleriyle mümkün olduğu kaydedildi. Türkiye’de son yıllarda toplumsal eşitliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen hakların hayata geçirilmesi açısından uygulamada sorunlar yaşandığı vurgulanan gerekçede, şöyle denildi:

“Kadınların Parlamento’daki temsil oranı yüzde 9’dur. Kadın yasa yapıcıların,üst düzey yöneticilerin ve müdürlerin bütüne oranı yüzde 8’dir. Profesyonel ve teknik çalışanlarda kadın oranı yüzde 33’dür. Erkeğe göre kadının elde ettiğitahmini gelirin oranı 0,26’dır. Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını 1930 yılında elde etmiş, ancak bugüne kadar kadın Parlamento Başkanı hiç seçilmemiştir. Kadın bakanların oranı yüzde yüzde 4’te kalmıştır.

Diplomatik görevlerde Türk Dışişlerinde 15 kadın büyükelçimiz görev yapmaktadır. Yüksek yargı organlarında görevli kadınların oranı yaklaşık yüzde 29’dur. Halen 28 kadın, mülki idare amiri olarak, vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevini yürütmektedir. 2 İlimizde belediye başkanı kadındır. Söz konusu eşitsizliklerin giderilmesi kadınların siyasi temsilinin artırılması ve bu şekilde karar alma mekanizmalarında söz sahibi olması ile sağlanabilir. Siyasette kadınların temsili, kadınların yaşadığı sorunlara çözüm bulunması için gereklidir. Ancak, 1935’den bugüne kadar milletvekili seçilen kadın sayısı 8 bin 734 erkeğe karşılık 233 olmuştur.”

Kadınların siyasetteki temsil sayısını artırmak için dünyadaki birçok ülkenin özel önlem politikaları uyguladığına işaret edilen gerekçede, İspanya, Belçika, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Bolivya, Kolombiya ve Makedonya’nın kadınların temsil oranını yasayla düzenleyen ülkeler olduğu belirtildi. Kadınların siyasette temsil oranını artırmayı hedefleyen ülkelerin sözkonusu düzenlemelerinin olumlu sonuçlar verdiği ifade edilen gerekçede, “Kanun teklifinin amacı, kadınların siyasetteki eksik temsilinin giderilmesini sağlayarak, siyasal ve kamusal yaşamda kadınların içinde bulundukları koşulları dönüştürmelerine olanak vermektir” denildi.

Teklif ise kadınların her düzeydeki parti yönetimi ile TBMM, Belediye Meclisleri, İl Genel Meclislerinde en az yüzde 50 oranında temsil ve katılımını öngörüyor. Teklife göre siyasi partinin en yüksek organı olan büyük kongredeki delegelerin en az yüzde 50’si kadın olacak. Siyasi partilerin merkez karar, yönetim ve icra organlarının üyelerinin en az yarısı kadınlardan oluşacak. Teklif, milletvekili genel ve ara seçimlerinde aday listesinin ve sıralamanın belirlenmesinin ön seçimle yapılması ve sıralamada ayrı ayrı ön seçime giren erkek ile kadın listelerinden en yüksek oyu alanlardan başlamak üzere bir kadın bir erkek sırasının izlenmesini de öngörüyor.

Geri Dön