''Siyasi belirsizlik ekonomiyi etkiler''

Ankara (AA)- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, AK Parti hakkındaki kapatma davasının yabancı yatırımcılara etkisi konusunda "Etkilemez olur mu? Herhalde etkiler. Siyasi belirsizlik ekonomik belirsizlikleri getirir" dedi.

AK Parti hakkındaki kapatma davasının yabancı yatırımcının Türkiye'ye bakışını değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin soru üzerine Unakıtan, ekonomik istikrarın fevkalade önemli olduğuna dikkati çekti. Ekonomik istikrar sağlanmadıkça, ekonominin kalkınamayacağını vurgulayan Unakıtan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin en önemli dertlerinden biri sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır. Bunun için ekonomik istikrar gerekir. Siyasi istikrarsızlığın olduğu yerde ekonomik istikrarı zor sağlarsınız. Siyasi istikrar eşittir, ekonomik istikrar. O da eşittir büyümedir. Türkiye ekonomisi büyümek mecburiyetinde. Aksi halde yöneten değil, yönetilen
ülke sınıfına girersiniz.Gidin uluslararası toplantılara bakın. Hep zengin ülkelerin sesi çıkıyor. Fakir ülkelerin sesi sinek gibi çıkıyor."

Maliye Bakanı, dünya ekonomisindeki dalgalanmaya ilişkin bir soruyu yanıtlarken de, ABD'deki krizden sonra dünyadaki herkesin buna yönelik tedbirler almak zorunda olduğunu ifade etti.

Dışarıdan bir fırtına geldiğinde insanların kapısını, penceresini, duvarını sağlamlaştırdığını kaydeden Unakıtan şöyle konuştu:

"Biz de bunu yapıyoruz. Bankacılığımızı sağlam tutmaya çalışıyoruz. Hazinemizi güçlendirmeye, bütçemizi sağlam tutmaya çalışıyoruz. Ocak-Şubat aylarında bütçemiz hep açık verirdi. Bu sene Şubat'ta fazla verdi. Ama bir bakıyorsunuz içeride de bir rüzgar çıkmış. Ona bir şey yapamıyoruz tabi. Onun için de bir şeyler yapılır.

Biz, demokratikleşme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AB ile müzakerelere hız vermek istiyoruz. Yapısal reformları hızlandırıyoruz. Sosyal Güvenlik Reformu, Türkiye'nin geleceği ve görünümü için çok önemli. Bunu çıkarmak mecburiyetindeyiz. AR-GE düzenlemesini çıkardık. İstihdamla ilgili çalışıyoruz. Yaptığımız, Türk ekonomisini güçlendirici tedbirleri alıyoruz."