Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin 13 siyasi partinin 2014 ve 2015 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Siyasi partilerin mali denetimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Mahkeme, AK Parti, MHP, Büyük Turan Hareketi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi'nin 2014 yılı kesin hesap incelenmesinde, bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Sosyal Demokrat Parti, Ebedi Nizam Partisi, Hak ve Hakikat Partisi, 1923 Cumhuriyet Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi ve Anadolu Partisi'nin 2015 yılı kesin hesap incelenmesinde de söz konusu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğuna hükmedildi.

Partilerin 2015 yılı kesin hesap incelemesinde, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi'nin kanuna uygun olmayan 2 bin lira gider karşılığı parti mal varlığının ve Kürdistan Özgürlük Partisi'nin 354 lira gider karşılığı parti mal varlığının Hazine'ye gelir kaydedilmesi kararlaştırılırken, bunun dışında kalan bölümün doğru, denk ve kanuna uygun olduğu belirtildi.

Ayyıldız Partisi'nin 2015 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda, siyasi faaliyetlerinin karşılanması mümkün olmayan miktarda gelir ve gider ibraz edilen parti genel merkez kesin hesabının denetimi gerçekleştirilemediğinden, partinin söz konusu yıla ait hesabının kabul edilmesinin mümkün olmadığına karar verildi.

(AA)