HABER

Sosyal yardım harcamaları 2016 yılında 334 milyar lirayı aştı

İstanbul, 22 Aralık (DHA) - "Sosyal koruma harcamaları" olarak bilinen sosyal yardım harcamaları, 2016 yılında yüzde 19.5 artışla 334 milyar 751 milyon liraya, bu kapsamda maaş alan kişi sayısı 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi.

Sosyal koruma harcaması; sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluşuyor. Sosyal koruma yardımları sekiz risk/ihtiyaç grubu (hastalık/sağlık bakımı, engelli/malül, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma b.y.s) için yapılan sosyal yardımları kapsıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu harcamanın yüzde 98.3'üne karşılık gelen 328 milyar 917 milyon lirası "sosyal koruma yardımları" oluşturdu.

Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 162 milyar 140 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 91 milyar 318 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları izledi.

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2016 yılında yüzde 12.8'i buldu ve emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6.2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu, yüzde 3.5 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1.5 ile dul/yetim harcamaları izledi.

TÜİK'in yayınladığı "Sosyal Koruma İstatistikleri" verilerinde harcamaların ayrıntılarına ilişkin şu bilgiler verildi:

- ​Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8.4'ü şartlı olarak verildi. Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 32.1 ile engelli/malül yardımları oluşturdu. Bunu, yüzde 31.9 ile aile/çocuk yardımları ve yüzde 17.2 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları izledi.

- Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67.8'i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72.2 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu, yüzde 17.7 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 3.5 ile işsizlik yardımları izledi.

- Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40.7'sini devlet katkıları, yüzde 27,7'sini işveren sosyal katkıları ve yüzde 26.5'ini koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

- Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi 2015 yılında 12 milyon 536 bin iken, yüzde 2.3 artarak 2016 yılında 12 milyon 829 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşı alan kişi sayısı 2015 yılında 11 milyon 707 bin iken, 2016 yılında 11 milyon 992 bin kişiye ulaştı.

Geri Dön