HABER

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atama başvurusu onayı için gerekli belgeler

15-26 Mart tarihlerinde yapılacak öğretmen atama ön başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. e-Devlet kapısı üzerinden alınacak öğretmen atama başvurularının ardından 20 bin öğretmen Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu onayı için gerekli belgeler kılavuzla birlikte paylaşıldı.

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atama başvurusu onayı için gerekli belgeler

20 bin öğretmen alımıyla ilgili paylaşılan başvuru kılavuzunda sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek suretiyle yapılacak ön başvurular, takvimde paylaşılan süre içinde ilkatama.meb.gov.tr adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak üzere yapılacaktır. Adayların kılavuzda paylaşılan biçimde işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor. Böylece 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları tamamlanacak.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınıyor. Atama işlemleri, “Tercih Başvurusu” ve “Ön Başvuru” olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek için yapılacak ön başvurular, takvimde paylaşılan zaman içinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak üzere yapılacak.

Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı ismi ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaktır.

Ön başvuru sürecinin hepsi elektronik ortamda yapılacak; başvurularını onaylatmak, adaylar belge sunmak ya da herhangi bir sebeple il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

Adaylar; İlköğretim Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Coğrafya, Kimya, Fizik, Din Kültürü, Biyoloji ve Ahlak Bilgisi, Rehberlik, İngilizce, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri bölümler açısından KPSSP121 puan türünden; Arapça, Almanca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından da KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları şartıyla başvuru yapabilecek.

Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler, yalnızca bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecektir.

Bu doğrultuda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılanların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b), herhangi bir sorunla karşı karşıya kalındığında adayla iletişim kurmak bakımından büyük önem taşıdığından, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekir.

Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

ÖĞRETMEN ATAMALARI İÇİN BAŞURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

 3. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

 • Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
 • Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atama başvurusu onayı için gerekli belgelerr

  1. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

  Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.

  1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

  2. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

  3. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

  4. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.


  YORUMLARI GÖR ( 0 )
  Okuyucu Yorumları 0 yorum
  Geri Dön