HABER

Sözleşmeli subaylarla ilgili düzenleme

Sözleşmeli subaylarla ilgili düzenleme

Hükümet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) istihdam edilecek subay ve astsubaylarla ilgili yasa tasarısını TBMM'ye gönderdi.

Tasarıya göre, en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulları bitirenlerde 27 yaşının altında, lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlarda ise 32 yaşın altında olanlar sözleşmeli subay olabilecek.

Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, sözleşmeli subay olamayacak. Ancak, askeri öğrencilikten kendi isteğiyle ayrılanlar ile askerliğini yedek subay veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanuna göre kısa dönem erbaş olarak yapanlardan terhis edilenler veya askerlik hizmetini yapmakta olanlar sözleşmeli subay olabilecek.

Sözleşmeli subayların barışta ve savaşta yurdun her yerinde sınıfları görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip olmaları gerekiyor.
Sözleşmeli subaylık için başvuranların genel kültür, bilgi, yetenek, ahlaki ve şahsi diğer nitelikleri, tutum ve davranışları itibarıyla sözleşmeli subaylığa uygun olduğuna dair yönetmelikte gösterilecek niteliklere sahip olmaları gerekiyorr.

TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun yüzde seksenbeşi veya daha üstünde olanlar, bu görevlerde veya askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin sıralı üstlerinden sözleşmeli subay olmaya layık olduğuna dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi alması şart.

Askeri hakim sınıfına, sözleşmeli subay statüsünde personel alınmayacak.
Askeri okullardan ve TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, sözleşmeli astsubay olarak alınmayacak. Ancak, askeri öğrencilikten kendi isteği ile ayrılanlar ile askerliğini 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Kanuna göre kısa dönem erbaş veya er ya da 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Kanuna tabi erbaş ve er olarak yapanlardan terhis edilenler veya askerlik hizmetini yapmakta olanlar, sözleşmeli astsubay olabilecek.

Sözleşmeli astsubayların barışta ve savaşta yurdun her yerinde sınıfları görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip olmaları gerekiyor.
Sözleşmeli astsubaylık için başvuranların genel kültür, bilgi, yetenek, ahlaki ve şahsi diğer nitelikleri, tutum ve davranışları itibarıyla sözleşmeli astsubaylığa uygun olduğuna dair yönetmelikte gösterilecek niteliklere sahip olmaları gerekiyor.

TSK'da istihdam edilen uzman erbaşların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun yüzde seksenbeşi veya daha üstünde olması, bu görevlerde veya askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin sıralı üstlerinden sözleşmeli astsubay olmaya layık olduğuna dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi alması şarttı getiriliyor.

Tasarıya göre, sözleşmeli astsubay adayları, yapılacak ön sözleşmeyi müteakip askeri eğitime alınacak.
Sözleşmeli subayların Harp Okulu öğrenim süresinden, sözleşmeli astsubayların Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenim süresinden yıl olarak daha fazla okudukları süreler ve muvazzaf askerlik hizmetinde geçen hizmet süreleri, rütbe bekleme süresinden düşülmeyecek. Ancak bunlardan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin Harp Okulu öğrenim süresinden, muvazzaf astsubaylığa geçirilenlerin Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrenim süresinden hazırlık sınıfı ve sınıfta kalmaları hariç, yıl olarak fazla okudukları süreler, rütbe bekleme sürelerinden düşülecek. Hangi rütbelerde ne kadar eksik bekletilecekleri yönetmelikte belirlenecek.

Sözleşmeli tabiplerden tıpta uzmanlık sınavını kazananlar; kıt'a, kurum ve karargahlarda üç yıllık hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimine başlayabilecekler.
Tasarıya göre, sözleşmeli subay olarak yetiştirilecekler, asteğmenler için öngörülen dokuzuncu derecenin birinci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, lojman tazminatı ile tayın bedeli hariç, aynen yararlandırılırlacak. Sözleşmeli subay adaylarının ön sözleşme dönemindeki, askeri eğitim süresince iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanacak.

Sözleşmeli astsubay olarak yetiştirilecekler, uzman onbaşılar gibi, onbirinci derecenin birinci kademe aylığı ile bu rütbenin karşılığı tazminat, yan ödeme ve sosyal amaçlı diğer yardım ve ödeneklerden, lojman tazminatı ile tayın bedeli hariç aynen yararlandırılacak. Sözleşmeli astsubay adaylarının ön sözleşme dönemindeki, askeri eğitim süresince iaşe ve ibateleri devlet tarafından karşılanacak.

Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli subay veya astsubaylığa kabul edilenlerin sevkleri, ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden sözleşmeli subay veya astsubay nasbedilinceye kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön