HABER

Sübhaneke duası okunuşu: Sübhaneke duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

Sübhaneke duasının İslam alemi için önemi çok büyüktür. Sübhaneke duası namaz kılarken tekbirden sonra okunan ilk duadır. Sure olarak bilinen ama aslında dua olan Sübhaneke'yi ezbere bilmek çok önemlidir. Sübhaneke duası okunuşu nasıldır? Sübhaneke duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali, tefsiri ile ilgili ayrıntılara bu yazı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Sübhaneke duası okunuşu: Sübhaneke duası Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ile meali & tefsiri

İçindekiler

 • Sübhaneke Duası Arapça Okunuşu
 • Sübhaneke Duası Anlamı
 • Sübhaneke Duası Faydaları
 • Sübhaneke Duasının Fazileti
 • Namazlarda Sübhaneke Okurken 've celle senaük' Kısmı Neden Okunmaz?
 • Sübhaneke Hangi Surede Yer Alır?
 • Sübhaneke Kaç Ayet?
 • Sübhaneke Nerede İndirilmiştir?
 • Sübhaneke Ne Demek?
 • Sübhaneke Ne Zaman Okunur?
 • Sübhaneke Ne İçin Okunur?
 • Sübhaneke Abdestsiz Okunur mu?
 • Namazda Sübhaneke Yerine Ne Okunabilir?
 • Sübhaneke Nasıl Ezberlenir?
 • Rüyada Sübhaneke Duasını Görmek Ne Anlama Gelir?

Toplum içinde çoğumuzun sure olarak bildiği Sübhaneke, aslında bir duadır. Peygamber Efendimiz Sübhaneke'yi Allah'ı tesbih etmek amacıyla okumaktadır. Birçok Müslüman ebeveynin çocuklarına öğrettiği ilk dua Sübhaneke'dir. Özellikle namaz kılan kişilerin çok büyük bir kısmı bu duayı ezbere bilirler. Sübhaneke duası namaza başlayınca tekbirden sonra okunan duadır. Besmelenin bile önüne geçen bu duayı bilmek çok önemlidir. Bu yazımızda sizlere Sübhaneke duası hakkındaki tüm detayları aktaracağız. İşte Sübhaneke duası okunuşu, Türkçe anlamı ve faydaları başta olmak üzere Sübhaneke'ye dair tüm detaylar...

Sübhaneke Duası Arapça Okunuşu

Sübhaneke duası yazılışını Latin harfleriyle aşağıdaki metinden inceleyebilirsiniz. İsterseniz Arapça yazılışını isterseniz Türkçe yazılışını okuyabilirsiniz. Fakat en iyi telaffuzla okumak için Sübhaneke Arapça yazılışının okunması tavsiye edilir.

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük.

Sübhaneke Duası Anlamı

Sübhaneke duası Peygamberimizin Allah'ı tesbih etmek için okuduğu dualardan biridir. Sübhaneke mealini bilmek önemlidir. Gerek içinde bahsedilen konusu gerek faziletleri ile bizler için önemli bir duadır. Duada Allah'ın yüceliğinden, her şeyden üstün olduğundan bahsedilmektedir. Sübhaneke duasının anlamına ek olarak faziletini ve tefsirini okumakta da yarar vardır.

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur. Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi ile beraber okunur.

Sübhaneke Duası Faydaları

Dua etmek insan doğasında vardır. Üstün bir varlığa inanan herkes dua etme ihtiyacı duyar. İnsan olarak başa çıkamadığımız olaylar karşısında Allah'a sığınmak isteriz ve dua ederiz. Dua ettiğimizde kendimizi daha iyi hissederiz.

Sübhaneke duasının her dua gibi yararları vardır. Sübhaneke duası namaz kılan kişiye kalkan olur. Onu nefis ve şeytanın vesveselerinden korur. Namaz kılan kişinin okuduğu dualarla Allah'a kavuşmasını sağlar. Kuran'ı Kerim'de insanların cennete girince Allah-u Teala'ya şükür ve teşekkür olarak ilk söyleyecekleri duanın Sübhaneke duası olacağı anlatılıyor.

Sübhaneke Duasının Fazileti

Yüce Allah meleklere arşı kaldırmalarını emir ettiğinde melekler çok zorlanmıştır. Bu durum üzerine Allah-u Teala meleklere Sübhaneke duasını okumalarını emretmiştir ve duayı okuduktan sonra meleklerin yükü hafiflemiştir.

Bizler de namaza başlarken Sübhaneke'yi okuyarak Allah'tan üzerimizdeki ölü toprağını kaldırmasını talep etmiş oluyoruz. "Ya Rab, arşı taşıyan meleklerinin, bu dua hürmetine üzerindeki yüklerini nasıl hafiflettiysen, bizim de üzerimizdeki yükleri öyle hafiflet. İbadetimizden feyiz almamızı kolaylaştır." diyerek Allah'tan yardım talep ediyoruz.

Nefis ile şeytan namaz kılacak kişinin ibadetini engelleyemediğinde vesvese vererek namazı zorlaştırmaya çalışırlar. Bunda başarılı olurlarsa kulun Allah'a yaptığı ibadetin samimiyeti körelir ve namazın feyzi azalmış olur. Sübhaneke duası bu sırada araya girer. Nefis ve şeytanın oyununu bozarak ibadetin feyzini korumuş olur.

Namazlarda Sübhaneke Okurken 've celle senaük' Kısmı Neden Okunmaz?

Sübhaneke duası namazda okunurken 've celle senaük' kısmı okunmaz. Bu kısım cenaze namazında okunur. Cenaze namazında ölüye dua olduğu için 've celle senaük' kısmı yani "Allah'ım senin şanın yücedir." anlamındaki kısım eklenerek okunur.

Sübhaneke Hangi Surede Yer Alır?

Sübhaneke suresi diye bir şey yoktur. Sübhaneke bir duadır. Herhangi bir sure içinde de yer almaz.

Sübhaneke Kaç Ayet?

Sübhaneke duası başından sonuna kadar Kuran'ı Kerim'de geçen bir sure ya da ayet değildir. Fakat duayı oluşturan kelimeler parça parça ayetler içinde zikredilir. Rivayetlere göre Sübhaneke duasının sözleri Hz. Adem'e aittir. Ona da Allah tarafından öğretilmiştir. Kuran'ı Kerim'de geçmese de Allah'ın sözüdür.

Sübhaneke Nerede İndirilmiştir?

Anlatılan rivayetlere göre Hz. Adem Allah-u Teala'ya karşı yaptığı hatadan dolayı af edilmek istemiştir. Allah ona Sübhaneke duasını öğretmiştir ve Hz. Adem günahından arınmış, kurtulmuştur. Duanın ortaya çıkış hikayesi bu şekildedir.

Sübhaneke Ne Demek?

Sübhanallah, Allah kusursuzdur anlamına gelir. Aynı zamanda "Allah mutlak ve üstündür." şeklinde tabir edilir. Sübhaneke kelimesi de anlam olarak aynı sayılır.

Sübhaneke Ne Zaman Okunur?

 • Sübhaneke duası, her namazın 1. rekatında iftitah tekbiri alındıktan sonra,

 • İkindi namazı sünnetinde, 3. rekata kalkınca Fatiha'dan önce,

 • Yatsı namazının ilk sünnetinde, 3. rekatta Fatiha'dan önce,

 • Teravih namazı 4 rekatta bir selam verilerek kılınırsa 3. rekata kalkıldığında Fatiha'dan sonra,

 • Cenaze namazında 1. tekbirden sonra okunur.

Sübhaneke Ne İçin Okunur?

Sübhaneke duasının sözlerinin Hz. Adem'e ait olduğu ve Allah-u Teala tarafından ona öğretildiği rivayet edilmektedir. Hz. Adem kendisine yasak kılınan cennet meyvesinden yemiş ve ve cezalandırılarak dünyaya gönderilmiştir. Yeryüzüne indiği sırada çok sıkıntı çekmiş ve zorlu imtihanlardan geçmiştir. Dünya hayatının ahiret hayatından zor olduğunu anlamış ve Yüce Allah'tan af ve özür dilemek için dua etmiştir. Allah'u Teala Hz. Adem'i dünyada yalnız bırakmamış, ona yardım etmiştir.

Sübhaneke duası namaz başlangıcında okunur. Bu dua, Müslümanların kendilerini Allah'a yakın hissetmek istedikleri zamanlarda mutlaka okunmalıdır. Sübhaneke duası Allah ile kul arasında bir konuşma gibidir.

Sübhaneke Abdestsiz Okunur mu?

Sübhaneke bir duadır. Dua edilirken abdestli olmak şart değildir. Sübhaneke duası da diğer dualar gibi abdestsiz bir şekilde okunabilir.

Namazda Sübhaneke Yerine Ne Okunabilir?

Sübhaneke duası her namazda okunan bir duadır. Yerine başka bir dua okunamaz. Ezberlenmesi önemlidir.

Sübhaneke Nasıl Ezberlenir?

Sübhaneke duasını ezbere bilmek oldukça önemlidir. Çünkü Sübhaneke duası 5 vakit namazda okunan bir duadır. Sübhaneke kısa bir dua olduğu için ezberlemesi kolaydır. Özellikle küçük yaştaki çocukların ezberlediği ilk duadır. Duayı kelime gruplarına ayırarak ezberleyebilirsiniz. Birkaç kez tekrar ederek ezberin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca duayı sesli olarak dinlemek ezberin kolayca yapılmasına yardımcı olur.

Rüyada Sübhaneke Duasını Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Sübhaneke görmek, rüya gören kişinin işlerinin bereketli ilerlediğine, sıkıntılı zamanların sona ereceğine, içinde bulunduğu kötü durumlardan en yakın zamanda kurtulacağına işaret eder. Ayrıca maddi anlamda çok iyi duruma geleceği, zenginliğe ulaşacağı anlamına gelir. Rüyada Sübhaneke okumak, kişinin Allah'a ettiği duaların ve ibadetlerin yerini bulduğuna işaret eder.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön