Suriye nerededir?

Suriye nerededir?

Asurlular, Babiller, Persler, Yunanlar, Romalılar, Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar gibi birçok devlet tarafından yönetilen Suriye, coğrafi konumu nedeniyle medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. 1517'den I. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetilen Suriye, bu tarihten sonra bağımsızlığını kazanmış ancak 1920 Fransa-Suriye Savaşı sonrası 1946'ya kadar Fransa tarafından yönetilmiştir. Suriye, Arap, Kürt, Süryani, Türk gibi birçok farklı etnik gruba ev sahipliği yapmakta ve Sünni, Şii, Nusayri, Hristiyan, Yahudi olmak üzere birçok farklı dine mensup vatandaşı bulunmaktadır. 2010 yılından itibaren ülke içinde çıkan iç savaş sebebiyle 370000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 5,5 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Savaş halen devam etmektedir.

suriye Haberleri