HABER

Tanık Koruma Kanunu Tasarısı imzaya açıldı

ANKARA (İHA) - Tanık Koruma Kanunu Tasarısı kapsamında, koruma altına alınan tanığın fizyolojik görünümünün estetik cerrahi yoluyla değiştirilmesi ve tanığın kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesi sağlanabilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Tanık Koruma Kanunu Tasarısı bugün Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Ceza muhakemesinde tanıklık görevi sebebiyle kendilerinin veya yakınlarının hayatı, beden bütünlüğü veya malvarlığı ağır ve ciddi tehlike içinde bulunan ve korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin esas ve usullerin düzenlendiği tasarıda, kanun kapsamında bulunanlar hakkında uygulanabilecek tanık koruma tedbirleri belirlendi. Buna göre, tanık koruma tedbiri alınacak kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin kayda alınarak gizli tutulması ve kendisine yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilmesi sağlanabilecek. Tutuklu veya hükümlü olan tanıklar, uygun ceza infaz kurumu ve tutukevlerine yerleştirilebilecek. Tanıklara fiziki koruma sağlanabilecek ve silah ruhsatı verilebilecek. Tanıkların adli sicil, askerlik, vergi, nüfus, sosyal güvenlik ve benzeri bilgi ve kayıtlarının değiştirilmesi ve düzenlenmesi sağlanabilecek. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, diploma ve her türlü ruhsat gibi resmi belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi imkanı getirilecek. Taşınır ve taşınmaz mal varlığıyla ilgili haklarını kullanmasına yönelik işlemler yapılabilecek. Geçici olarak geçimini sağlaması amacıyla maddi yardımda bulunulabilecek. İşe yerleştirilmesi veya çalışan kişinin işyerinin ya da iş alanının değiştirilmesi, öğrenim görenlerin devam ettiği eğitim ve öğretim kurumunun değiştirilmesi sağlanabilecek. Yurt içinde başka bir yerleşim biriminde yaşaması sağlanabilecek. Fizyolojik görünümün estetik cerrahi yoluyla veya estetik cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesi ve buna uygun kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesi sağlanabilecek.

Öte yandan, haklarında koruma tedbiri alınan tanıkların dinlenmelerinde de çeşitli yöntemler uygulanabilecek. Dinlenme sırasında tanığın görüntü veya sesi değiştirilerek tanınması engellenebilecek. Tanığın duruşma salonunda fiziksel görünümünü engelleyecek tarzda mahkemece tayin ve tespit edilecek bir usule göre dinlenmesine karar verilebilecek. Hakim, tanığa kimliğini ortaya çıkarabilecek soruların sorulmasına izin vermeme hakkına sahip olacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön