Tarihi Güvercinada'nın ihalesi iptal edildi

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nın simgesi tarihi Güvercinada'nın içinin restoran ve kafeterya olarak işletilmesi için 3 yıl önce yapılan ihale iptal edildi. Aydın 1. idare Mahkemesi, 2007/721 Esas ve 2008/125 Karar sayılı kararıyla, Kuşadası Belediyesi tarafından Güvercinada tesislerinin 17 Ocak 2005 tarihinde yapılan kiralama ihalesinin iptaline karar verdi.

Daha önce aynı konuda yürütmeyi durdurma kararı da veren Aydın 1. İdare Mahkemesi kararında, "Güvercinada'nın 1 derecede sit alanı olduğu" belirtilerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak izinle buranın kiraya verilebileceği, ancak bakanlıktan izin alınmadan belediye tarafından buranın kiraya verilmesinin usulsüz olduğu" kaydedildi. Ayrıca, Kültür ve Tabiat Varlıkları kurulunun onayı olmaksızın, belediyenin onayladığı projeye göre tesis yapılmasına olanak tanıyacak hükümlere yer verilmek suretiyle gerçekleştirilen ihale işleminin de mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

Eski kiracı Eyüp Salık "Güvercinada tesislerini yıllarca işlettiğini, ancak 2005 yılında Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan'ın kendisine (Güvercinada tarihi bir alandır, artık burası müze olarak kullanılacak, herhangi bir turistik işletmenin yapılmasına izin vermeyeceğiz) diyerek buradan çıkartıldığını, ancak daha sonra burası belediyece Limaş isimli şirkete kiralanarak, çay bahçesi ve restorant gibi tesislerin açılmasına izin verildiği için yargıya başvurdum" dedi.

Eyüp Salık'ın vekili, Avukat Mehmet Emin Keleş, "Kuşadası Belediyesine ait Güvercinada tesislerinin kiraya verilmesi amacıyla yapılan ihalenin, ihale şartnamesinin düzenlenmesi ile, şartnamede belirtilen koşulların kamu yararına ve Koruma Kurulu kararlarına aykırı olduğu iddiası ile ihalenin iptali konusunda dava açtık. Dava lehimize sonuçlanmıştır" dedi.

Bu arada, Kuşadası Belediye Başkanı Fuat Akdoğan, İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz edeceklerini belirterek, " İdare Mahkemesi'nin kararıyla ilgili yasal süreç devam ediyor. Ancak, zaten Kuşadası Belediyesi olarak Güvercinada'da kapsamlı bir restorasyon çalışması başlatıyoruz. Güvercinada ismini yakışır şekilde Kuşadası'nın gerçek simgesi haline gelecek" diye konuştu.