Tazminat

Tazminat

Tazminat, Türk Dili Kurumu’nun günvel Türkçe sözlüğünde yapılan tanıma göre genel anlamda zarar karşılığı ödenen para anlamına gelmektedir. Hukukta ise tazminat ödemesinin yapılması için maddi ve manevi zarara neden olan eylemin hukuka aykırı olması gerekmektedir. Hukukta farklı tazminat türleriyle ilgili olarak manevi tazminat, maddi tazminat ce cezalandırıcı tazminat terimleri kullanılmaktadır. Basında sık sık hakaret davalarında tazminat konusu gündeme gelmektedir. Tazminat ile ceza farklı şeylerdir. Ceza, ceza kanununun konusu iken, tazminat borçlar hukukunun konusudur. Bunun yanında tazmianat kelimesi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi çalışanlara yapılan ödemelerde de karşımıza çıkar.

Tazminat Haberleri