HABER

TBMM Genel Kurulu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, aileyi güçlendirmenin, bu kurumu tehdit eden unsurları ortadan kaldırmanın, hukuki bir mesele olduğu kadar bir zihniyet meselesi olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu üzerindeki görüşmelerde konuşan Kaya, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik harcanan her türlü çabanın Türkiye'nin sağlam ve aydınlık geleceğini teminat altına almak adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

Güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü ailelerden geçtiğine inandıklarını ifade eden Kaya, bunun için her türlü tedbiri almaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve aileye yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için alınması gereken yasal tedbirlerin var olduğunu ve bu tedbirleri eksiksiz yerine getirmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Kaya, "Aileyi güçlendirmek, bu kurumu tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak, hukuki bir mesele olduğu kadar aynı zamanda bir zihniyet measelesidir. Dünyanın en mükemmel kanunlarını çıkarabilirsiniz ancak gerekli zihniyet dönüşümünü sağlayamadığınız takdirde bu yasalar kağıt üzerinde kalmaktan öteye gitmez." dedi.

- "Kadına şiddet insanlığa ihanettir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadına şiddet insanlığa ihanettir." sözünü anımsatan Kaya, aile bütünlüğünün önündeki en önemli engellerden biri olan kadına şiddetle mücadelede herkesin desteğini beklediklerini ifade etti. Kadına şiddeti insanlığa karşı bir suç olarak gördüklerinin altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"Konunun ideolojik ayrıştırmalara, yaşam tarzı tartışmalarına ve gündelik siyasi kaygılara alet edilmeden ele alınması, meselenin çözümü noktasında elzem gördüğümüz hususlardır. Aile kurumunun güçlendirilmesini ülkemiz için bir gelecek meselesi olarak görüyoruz. Birey ve toplum için üstlendiği fonksiyonlar bakımından aile, yeri doldurulamayacak bir kurum. Dünyada yaşanan hızlı değişim ve bu değişimin sonuçları aile kurumu üzerinde daha da hassas olmamız gerektiğini göstermektedir."

- "Kadın ve yoksulluk asla yan yana gelmesini istemediğimiz iki kavram" Kaya, hükümet olarak 15 yıl önce çıktıkları yolda temel ilkelerinin "insanı yaşat ki devlet yaşasın" olduğuna işaret ederek, bu temel felsefenin hükümetin ve bakanlığın çalışmalarında temel teşkil ettiğini dile getirdi. Fatma Betül Sayan Kaya, 34 farklı yardım çalışması ile ailelerin desteklendiğine değinerek, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerin, gıda, eğitim, yakacak gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığını, ayrıca eşi vefat etmiş kadınlar ile asker ailelerine düzenli yardımların devam ettiğini söyledi.

Dinamik nüfus yapısının korunması yolunda doğum yardımı programını hayata geçirdiklerini anımsatan Kaya, ailelere 300 ila 600 lira yardımda bulunduklarını kaydetti.

Aile bütünlüğünün korunmasında kadının güçlendirilmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Kaya, şöyle devam etti:

"Ekonomik destek mekanizmalarında hak sahibi doğrudan kadınlar olarak belirlendi. Bunun sonucu olarak düzenli yardım sağlananların yüzde 76'sını kadınlar oluşturmaktadır. Kadın ve yoksulluk asla yan yana gelmesini istemediğimiz iki kavram. Bu nedenle kadın istihdamını ve kadın girişimcileri sürekli destekliyoruz. Ülkemizde kadın istihdamının artması, çalışma hayatında kadınların kalmaya devam etmesine ve ayrıca kadının aile ve iş hayatını uyumlu yönetebilmesine önem veriyoruz."

Kaya, şiddet mağdurlarına yönelik etkin müdahale ve koruma sağlanması hususunun son derece önemli olduğunu dile getirerek, şiddetle mücadele konusunda 24 saat esasıyla hizmet veren birimlerden birisinin de şiddet önleme ve izleme merkezleri olduğunu belirtti. Kaya, bu merkezlerin şu an 68 ilde hizmet verdiğini kaydetti.

Kadın-erkek fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında eğitim, seminer ve konferansların devam ettiğini anlatan Kaya, bu eğitimleri ağırlıkla erkeklere verdiklerini ifade etti.

Kaya, "Ülkemizdeki istatistiki veriler incelendiğinde erken yaşta evliliklerin yıllar itibarıyla azaldığı görülmektedir. Erken yaşta evliliklerin oranı 2002 yılında yüzde 7,3 iken bu oran 2016 yılında yüzde 4,6'ya geriledi. Biz bunu asla yeterli bulmuyor, erken yaşta evlilikleri sıfırlamak üzere kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu alandaki asıl mücadelenin kız çocuklarının öğrenim hayatına devam etmesi ve takibi yoluyla gerçekleşeceğini düşünüyoruz." dedi.

Bakan Kaya, güçlü aile, güçlü kadın ve güçlü toplum için çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Kaya, "2023 vizyonumuz doğrultusunda, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum doğrultusunda çalışmaya,önleyici, koruyucu ve güçlendirici sosyal politikalar geliştirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.Aileyi merkez alarak, aile değerlerinin korunmasını gözeterek çocuk, genç, kadın, yaşlı, engelli tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Geri Dön