HABER

TBMM'de 2008 yılı bütçe görüşmeleri

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki yenileme çalışmalarının yapılmamasının önemli aksamalara yol açtığını söyleyerek, "Basında yer aldığı için ifade edebilirim ki, örneğin Sayın Cumhurbaşkanımızın bir Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesi bahsettiğim bu teknik arızalar sebebiyle 3 kez kesintiye uğramıştır" dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2008 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. Komisyonda TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve RTÜK'ün 2008 yılı bütçeleri görüşülüyor. İnönü'nün cenaze töreni dolayısıyla verilen aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, Cumhurbaşkanlığı'nın 2008 yılı bütçesiyle ilgili bir sunum yaptı. "Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder" ifadelerine yer veren İsen, "Yine Cumhurbaşkanımız yemininde de ifade ettiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmekle yükümlüdür. Hiç şüphesiz bu yüce görevin ifası yüksek hassasiyet gerektirmektedir. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğüne yakışır tarzda, ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ve aksatılmadan yürütülmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

2008 yılı bütçesi hazırlanırken Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğüne ve onuruna yakışır şekilde yüce makamın hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesinin dikkate alındığını kaydeden Genel Sekreter, Cumhurbaşkanlığı kabul ve çalışma ile genel sekreterlik bürolarıyla resepsiyon salonunun bulunduğu binada 16 yıl boyunda herhangi bir yenileme çalışmasının yapılmadığını ve bu sebeple başta iletişim olmak üzere diğer devlet kurumlarının oldukça gerisinde kaldığını kaydetti. Bu bölümün son derece önemli olduğunu, bütün resmi kabullerin, açıklamaların burada yapıldığını belirten İsen, "Hizmette kullanılan bu iletişim araçları ekonomik ömürlerini tamamladıkları gibi teknoloji bakımından da günümüzün ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Binada kullanılan mobilya, halı, duvar kağıdı gibi tefriş malzemeleri de eski ve deforme olmuş turumdadır. Bir başka eksik de klima ve havalandırma sistemindeki yetersizliktir. Bu sebeple özellikle resepsiyonlarda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde Camlı Köşk'te yabancı devlet başkanları misafir edilmemesine rağmen 12 yıldır bir bakım ve onarım yapılmadığını kaydeden İsen, bu bölümün de uzmanların görüşleri ışığında yenilenmesi gerektiğini belirtti. İsen, aynı ihtiyacın Pembe Köş için de olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı kampusü içindeki ve İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı hizmet binalarının hepsinin önemli ölçüde bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Genel Sekreter İsen, "Dolayısıyla yüce makamın hizmetlerinin aksatılmadan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğüne yakışır tarzda yürütülmesi için bu yeniler zorunluluk arz etmektedir" diye konuştu.

İsen, konuşmasında iletişim altyapısı başta olmak üzere Köşk'teki altyapının da önemli ölçüde sıkıntılı olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanlığı hizmet binalarının uzun yıllar yenilenmemiş olmasına paralel olarak iletişim altyapısı da hızla gelişen teknoloji karşısında zaman içerisinde eskimiş, daha da ötesi iletişimde çeşitli aksamaların yaşanmasına yol açacak hale gelmiştir. Basında da yer aldığı için ifade edebilirim ki, örneğin Sayın Cumhurbaşkanımız'ın bir Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmesi bahsettiğim bu teknik arızalar sebebiyle 3 kez kesintiye uğramıştır" dedi.

Telefon santralinin 14 yıldır yenilenmediğine dikkat çeken İsen, "Dönemin gerekleri göz önünde bulundurularak yapılan kablolama altyapısı günümüz sistemlerinin gerektirdiği yüksek hızları desteklemediğinden, yeni teknolojilerin uygulanabilirliği engellenmektedir. Aynı şekilde telefon makineleri de artık üretimden kalkmış olduğundan yedek parçaları bulunamamakta ve bunların yerine alınması düşünülen yeni telefon makineleri mevcut santral ve sistemle uyum sağlayacağı için altyapının değiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bugün itibarıyla yedekleme sistemleri çalışmadığından, telefon santralinin herhangi bir nedenle kapanması durumunda uzun süre iletişim kesintisi riski mevcuttu" diye konuştu.

İsen, aynı şekilde Köşk'te macintosh bilgisayarlarla hizmet verilmeye çalışıldığını, internet ve televizyon teknolojisinde de altyapının yetersiz olduğunu, bugünkü ortamın ihtiyaçlara cevap vermekten çok uzak olduğunu belirtti. İsen, "Bugün herhangi bir kuruluşun odalarında bile görmeye alıştığımız plazma televizyonların yerine, yerleşkede, Sayın Cumhurbaşkanımız'ın makam odası da dahil olmak üzere eski televizyonlar kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanlarına ait bir video arşivi bulunmaması eksiklerimizden birisidir. Cumhuriyet tarihimizin kayıt altına alınmasında çağdaş imkanların kullanılması bakımından da önem var eden bu konunun çözümü için gerekli sistemin kurulması planlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Genel Sekreter İsen, 20 taşıtın ekonomik ömrünü doldurduğu için biran önce tasfiye edilmesi gerektiğini belirtirken, "Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılan bugün itibariyle toplam 103 taşıt bulunmaktadır. Bu taşıtlardan sadece 4'ü yeni olup, yeni taşıtlardan ikisi 10. Cumhurbaşkanımıza tahsislidir. Diğer taşıtlarımızın 6'sının yaşı 8, 10 adedinin yaşı ise 9'dur. 68 adet taşıtımızın yaşları 10 ila 15 arasındadır. 15 adet taşıtımız da 16 ve daha üst yaştadır. Taşıtlarımız çok eski olduğundan temsil
hizmetleri bakımından da ciddi sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanımıza Dışişleri Bakanı iken tahsis edilmiş bulunan makam aracından daha uygun (güvenlik vb.) bir makam aracı verilmediğinden halen eski aracı hizmete devam etmektedir. Söz konusu 103 taşıttan birer adedi 7. ve 9. Cumhurbaşkanlarımızın, 4'ü 10. Cumhurbaşkanımızın hizmetinde bulunmaktadır. 7 ve 9. Cumhurbaşkanlarımıza tahsis edilen taşıtların da çok yaşlı olmaları nedeniyle yenilenmeleri gerekmektedir.

GAP uçağının da 20 yıllık olduğunu belirten İsen, güvenlik açısından bu makam uçağının da sürekli bakıma ihtiyacı olduğunu kaydetti. İsen, Cumhurbaşkanlığının Ankara ve İstanbul'da bulunan yerleşkelerinin güvenliklerinin son derece önemli olduğunu kaydederek, "Konunun daha iyi anlaşılması bakımından bir örnek vermek gerekirse, koruma amacıyla kullanılan silahlar ve teçhizat kontrolden geçirilmiş ve bir kısmının çalışmadığı, büyük bir bölümünün ise bakımsız olduğu ve işlev görmediği tespit edilmiştir. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlamasından bugüne kadar geçen süreçte görüldüğü üzere, yüklenmiş olduğu yüksek sorumluluğun bir gereği olarak gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı temasları yoğun olarak devam edeceğinden, güvenliğe yönelik ilave ödenek ihtiyacı doğmaktadır" dedi.

Geri Dön