TBMM'de bu hafta

TBMM'de bu hafta

Ankara (AA)- Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonu, bu hafta Meclis gündemine geliyor.

TBMM Genel Kurulu, haftaya denetim konularıyla başlayacak. Geçen hafta başlanan çevre ile ilgili 23 araştırma önergesinin görüşmelerine, 18 Mart Salı günü Genel Kurulda devam edilecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu'nun, 11 Ekim 2004 tarihinden önce gerekli izinler alınmadan tarım dışı kullanıma açılan arazilerin, istenilen amaçla kullanımına imkan sağlayan kanun teklifi, 19 Mart Çarşamba günü Genel Kurulda ele alınacak.

CHP'nin sınır ötesi operasyon konusunda verdiği Genel Görüşme önergesinin öngörüşmesi ise 20 Mart Perşembe günü kapalı oturumda yapılacak.

Önergede, "Hükümetin Meclisten aldığı yetkiyi niçin sınırlı amaçlı bir operasyonu gerçekleştirmek için kullandığı, Türkiye'nin müttefiki ABD'nin niçin PKK'nın Kuzey Irak'tan tasfiyesi amacına ulaşılmamışken operasyonun sona erdirilmesini talep ettiği, Irak Hükümetinin Türkiye'nin operasyonuna niçin karşı çıktığı, Gates'in Ankara'da
operasyonun bir an önce sona erdirilmesi talebine devlet yetkililerinin ne cevap verdikleri gibi konuların TBMM'de kapsamlı olarak görüşülmesinin bir zaruret haline geldiği" belirtildi.

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları görüşecek.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketinin, 2007 ürün yılı için sözleşme imzalayan üreticilerin, 2008 ürün yılı için de tütün üretim ve alım satım sözleşmesi imzalamalarına imkan tanıyan yasa teklifi, 19 Mart Çarşamba günü, Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

Anayasa Adalet Karma Komisyonu, 74 dokunulmazlık dosyasıyla ilgili hazırlık komisyonları raporlarını, 19 Mart Çarşamba günü görüşecek.Dilekçe Komisyonu, Ankara'nın değişik yerlerindeki taşınmazların satış işlemleri ile kamulaştırmadan kaynaklanan sorunları, 19 Mart Çarşamba günü yapacağı toplantıda irdeleyecek.

İçişleri Komisyonu, 20 Mart Perşembe günü, Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasa Tasarısını görüşecek.

Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın araştırılması, Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu da 20 Mart Perşembe günü yapacağı toplantıda, senaryo yazarlarından bilgi alacak.