HABER

TBMM'de bu hafta

Meclis, bu hafta önemli yasal düzenlemeler için mesai yapacak.

TBMM (A.A) - TBMM Genel Kurulu, haftaya, görüşmeleri yarım kalan üniversite ve sağlık çalışanlarının tam gün çalışmasını öngören yasa tasarısı ile başlayacak. ''Temel kanun'' olarak iki bölüm halinde görüşülen tasarıya, 19 Ocak salı günü, 1. Bölüm içindeki 9. maddeden devam edilecek.

Tasarıyla, öğretim elemanları, üniversitede devamlı statüde görev yapacak. Öğretim elemanları, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel başka herhangi bir iş göremeyecek, ek görev alamayacak, serbest meslek icra edemeyecekler. Mahalli idareler ile kamu tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan doktorlar, iş yeri hekimliği yapabilecek.

Doktorlar, tıbbi kötü uygulamadan doğacak zarar ve bu nedenle kendilerine yapılacak rücuları karşılamak üzere zorunlu sigorta yaptıracak. Haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir nöbet saati için ücret ödenecek. GATA'ya bağlı eğitim hastaneleri ile askeri tıp fakültesinde öğretim üyesi veya tabip ihtiyacı doğması halinde, Sağlık Bakanlığı ve YÖK tarafından öncelikli olarak görevlendirme yapılacak.

-KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI-

Tam gün yasa tasarısının yasalaşmasının ardından ''Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'' kurulmasına ilişkin kanun tasarısı ele alınacak.

Terörle mücadelede kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kurulmasını düzenleyen tasarıya göre, Müsteşarlığın, güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi olmayacak. Müsteşarlık bünyesinde istihbarat değerlendirme merkezi oluşturulacak. Gizlilik içeren işler için bütçesine, örtülü ödenek konulacak.

Genel Kurulda, daha sonra TOKİ'ye devredilen arazi ve arsaların, arazi vergisinden muaf olmasını öngören yasa tasarısı görüşülecek.

Türkiye, Avusturya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya arasında Nabucco Projesi hakkında imzalanan uluslararası anlaşmanın onaylanmasını öngören yasa tasarısının da bu hafta ele alınması bekleniyor.

Genel Kurul, 19 Ocak Salı günü 15.00-20.00, 20 Ocak Çarşamba ve 21 Ocak Perşembe günleri ise 14.00-20.00 saatleri arasında çalışacak.

-REFERANDUM SÜRESİNİ KISALTAN YASA TEKLİFİ-

TBMM'deki ihtisas ve araştırma komisyonları da gündemlerindeki konuları ele alacak.

Biyogüvenlik Yasa Tasarısı; yarın, ''tali komisyon'' olan Çevre Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu, 19 Ocak salı günü ise ''esas komisyon'' olan Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülecek.

Referandum süresini kısaltan yasa teklifi, 19 Ocak Salı günü Anayasa Komisyonunda ele alınacak. AK Parti Grup Başkanvekili ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda değişiklik öngören teklifi, 120 günlük süreyi 45 güne indiriyor.

Tebligat Kanun ve Adli Sicil Kanununda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı, 20 Ocak Çarşamba günü Adalet Komisyonunda görüşülecek.

Madencilik sektöründeki sorunlar ve alınması gereken önlemleri belirlemek amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını 19 Ocak Salı günü yaparak çalışma usul ve programını belirleyecek.

Eski BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili kurulan ve çalışmalarını tamamlayan Araştırma Komisyonunun, raporunu TBMM Başkanlığına sunması bekleniyor.

Geri Dön