HABER

Temyiz harcına iptal

Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL harç alınmasını öngören kanun hükmünü iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İptal hükmü, altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Eskişehir Çocuk Mahkemesi, Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi, Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi, farklı suçlardan açılan kamu davalarının yargılamaları sonucu verilen mahkumiyet kararlarına karşı temyiz başvurularında harç alınması nedeniyle taraflarca ileri sürülen anayasaya aykırılık savını ciddi bularak, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Davaları birleştiren Anayasa Mahkemesi heyeti, Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL harç alınmasını öngören Kanun hükmünü iptal etti. İptal hükmü, altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Kararın gerekçesinde, harcın, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden yararlananlardan, bu yararlanmaları karşılığı alınan bedel olduğu belirtildi.

Yargıtay ceza daireleri tarafından verilen temyiz incelemesi biçimindeki yargı hizmetinin, harca tabi olmayan on beş sene ve daha fazla hapis cezalarına hükmedilmesi hali dışında, temyiz hakkı bulunanın kendi iradesiyle yaptığı temyiz başvurusu üzerine verildiği ifade edilen gerekçede, kanun koyucunun yargı hizmetlerinin verilmesi karşılığında harç alınması biçiminde düzenleme yapma yetkisi bulunduğu kaydedildi. Ancak bunun anayasanın 36. maddesi kapsamında bulunan mahkemeye erişim hakkını engellememesi için, "harcın miktarının makul olması", "harcın alınmasında haklı bir amacın olması", "ulaşılmak istenen amaç ile harç miktarı arasında orantı olması" ve "ödeme gücü olmayanlar bakımından etkili adli yardım sisteminin olması" kriterlerine uyulması gerektiği vurgulandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının da bu yönde olduğuna işaret edilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Ödeme gücü olmayanlara etkili adli yardım sağlayacak bir sistem itiraz konusu kuralla birlikte düzenlenmediği gibi, genel olarak ceza yargılaması alanında da harçlar dahil 'yargılama giderlerinden muafiyet' sağlayan adli yardım düzenlemesi bulunmamaktadır. Yine hukukumuzda adli yardıma ilişkin tek düzenleme olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümlerinin, kuralla getirilen temyiz harcı bakımından da uygulanmasını sağlayacak herhangi bir atıf yapılmamıştır. Dolayısıyla kural, ödeme gücü olmayanlar bakımından mahkemeye erişim hakkını engelleyecek niteliktedir."

AA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler