Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Teşrik tekbiri kaç kere söylenir? (Kurban Tekbiri)

Teşrik tekbiri nedir? Kurban tekbiri ne zaman başlar? 2018 Kurban Bayramı ile birlikte teşrik tekbiri de araştırılmaya başlandı. Sadece Kurban Bayramı'na özgü olan teşrik tekbiri, bu yüzden kurban tekbiri olarak da bilinmektedir. Peki teşrik tekbiri nedir, farz mıdır, nasıl okunur? Kurban tekbiri getirmenin dini hükmü nedir? Kurban tekbiri - teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Kaç tane okumak gerekir?

Teşrik tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? Teşrik tekbiri kaç kere söylenir? (Kurban Tekbiri)

Teşrik tekbiri ya da kurban tekbiri nedir? Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı ile birlikte araştırılan bir diğer konudur. Peygamber Efendimiz tarafından Kurban Bayramı'nda belli bir adet ve belirli bir sürede yerine getirilen teşrik tekbiri nasıl okunur? Diyanet, teşrik tekbirinin dini hükmünü nasıl yorumluyor? Kurban tekbiri veya teşrik tekbiri farz mı vacib mi sünnet mi? Kaç adet okumak gerekir? Teşrik tekbiri getirilmesi ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor?

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

TEŞRİK TEKBİRİ FARZ MIDIR? KURBAN TEKBİRİ KAÇ ADET OKUNUR?

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2018 yılında teşrik tekbiri, 20 Ağustos Pazartesi sabahı ile başlıyor, 24 Ağustos Cuma günü ikindi namazı ile sona eriyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL OKUNUR?

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir. Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü.

Teşrik Tekbîri:
“ALLAHÜ EKBER, ALLAHÜ EKBER. LÂ İLÂHE İLLALLAHÜ VALLAHÜ EKBER. ALLAHÜ EKBER VE LİLLÂHİLHAMD”.


Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler