HABER

TGS: "İstatistik oyunları yapılmaktadır"

TGS: "İstatistik oyunları yapılmaktadır"

Ankara - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı ortaya çıkan kamuoyu tepkisini azaltmak için "istatistik oyunları yapıldığı" savunuldu.

TGS açıklamasında, TBMM'de genel kurul aşamasına gelen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'yla, aylık bağlama oranlarının sigortalıların aleyhine değiştirildiği kaydedilerek, çalışanların, halen 25 yıllık çalışma sonrasında ulaştıkları yüzde 65 aylık bağlama oranına ulaşabilmek için 32,5 yıl, yani eskisinden 7,5 yıl daha fazla çalışmaları gerektiği vurgulandı.

Tasarı'da, prime esas kazançlar güncellenirken, prim kesilen ücretlerin reelleştirilmesinde büyüme hızının sadece yüzde 30'unun dikkate alınmasının öngörüldüğü hatırlatılan açıklamada, bunun sonucunda da emekli maaşlarının daha düşük miktarlarda belirleneceği belirtildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:"Hemen hemen hiçbir maddesi çalışanların lehine olmayan bu yasa tasarısına karşı ortaya çıkan kamuoyu tepkisini azaltmak için de istatistik oyunları yapılmaktadır. Basit ve ayakları yere basan bir hesaplama yaptığımızda, 2025'e kadar milli gelirin yüzde 5, 2026-2050 arasında yüzde 4, 2051-2075 arasında yüzde 3 gibi muhafazakar bir yıllık ortalamayla büyüyeceğini var sayarsak, 1,5 trilyon dolarlık sözde açık doğru olsa bile bunun karşılanmasının hiç de zor olmadığı apaçık görülebilir.

Bu hesapla 2007'de 663 milyar doları bulması beklenen gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), 2008-2075 dönemi toplamında sabit fiyatlarla 248 trilyon 539 milyar dolara ulaşmasının hiç de zor olmadığını öngörebiliriz.

Eğer Cumhuriyet tarihi boyunca yaklaşık yüzde 5 olan yıllık ortalama büyümenin gelecek 67 yıl boyunca da süreceğini var sayarsak, 2008-2075 döneminde ise GSYH'nin 370 trilyon 319 milyar dolar olacağını tahmin edebiliriz.

Benzer hesapla 2008-2075 dönemi merkezi yönetim bütçe gelirleri 54 trilyon 144 milyar dolar, merkezi yönetim bütçe giderleri de 58 trilyon 433 milyar dolar olur. Yıllık ortalama yüzde 5 büyüme halinde ise 67 yıllık (2008-2075) merkezi yönetim bütçe gelirleri toplamı 80 trilyon 711 milyar dolara, merkezi yönetim bütçe giderleri toplamı ise 87 trilyon 134 milyar dolar ulaşır."

Açıklamada, "Türkiye'de milli gelire oranı yüzde 50'lere varan kayıt dışı ekonominin, yüzde 5,54'ünün (ya da 18'de birinin), yıllık yüzde 5 ortalama büyüme hesabıyla yüzde 3,72'sinin (ya da 27'de birinin) kayda alınması suretiyle sosyal güvenlik yasası yürürlüğe girmediği takdirde ortaya çıkacağı ifade edilen 1,5 trilyon dolarlık açığın rahatlıkla kapatılabileceği" ifade edildi.

AA

Geri Dön