Tıp Bayramı'nda çarpıcı tablo

Tıp Bayramı, ilk kez, 1. Dünya savaşı sonunda, İstanbul'un işgal edildiği günlerde, yabancı işgal kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin bir tepkisi olarak 1919 yılında kutlandı. Günümüze kadar gelen 14 Mart kutlamalarına, bu yıl özel sağlık kurumlarını kapsayan ve bu kurumları kapanma aşamasına getiren yönetmelikler, doktorun ya hastaneyi ya da muayenehaneyi tercih etmesi anlamına gelen "tam gün" yasa tasarısı, sağlık çalışanlarını da yakından ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile doktorların maruz kaldığı şiddet olayları damgasını vurdu.

Tıp Bayramı öncesinde yapılan araştırma ise Türkiye'deki sağlık sistemini gözler önüne serdi. Türk Sağlık-Sen'in araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yaklaşık olarak 108 bin doktor görev yapıyor. Bu doktorlardan 24 bin 43'ü uzman, 37 bin 614'ü pratisyen olmak üzere 61 bin 657 doktor Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında görevli. Türkiye'de bir doktora 653 kişi düşüyor. Sağlık Bakanlığı'ndaki görevli bir doktorda ise bu sayı bin 149'a çıkıyor.

-EN AZ BAYBURT'TA, EN ÇOK İSTANBUL'DA-
Araştırmaya göre Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan doktorlar dikkate alındığında Türkiye'de en az doktorun görev yaptığı il 80 doktorun hizmet verdiği Bayburt. Doktorların en fazla görev yaptığı il ise 11 bin 743 doktorun görev yaptığı İstanbul. Araştırmada illerde bir yılda doktor sayısında yaşanan değişikliklerde gözler önüne serildi. Bir yılda Tunceli'de görev yapan uzman doktor sayısı 37'den 33'e düşerken İstanbul'daki uzman doktor sayısı 3 bin 549'dan 4 bin 540'a yükselerek 991 kişi artmış. Üç Büyükşehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de tüm Türkiye'deki uzman doktorların yüzde 41'i, pratisyen doktorların yüzde 39'u görev yapıyor.

- BİR YILDA 3 BİN DOKTOR İSTİFA ETTİ-
Araştırma sonuçlarına göre Sağlık Bakanlığı 2007 yılında 2 bin 828'i uzman olmak üzere toplam 7 Bin 287 doktor atadı. Buna karşılık 2007 yılında 1561'i uzman doktor olmak üzere toplam 3 bin 16 doktor Sağlık Bakanlığı'ndaki görevinden istifa etti. 2006 yılında istifa edenlerin sayısı 754'ü uzman doktor, 766'sı pratisyen doktor olmak üzere toplam 1520 olmuştu. Yani bir yılda doktor istifaları iki kat arttı. Ayrıca emeklilik ve muvafakat nedeniyle toplam 1873 doktorda görevlerinden ayrıldı. Araştırmada yer alan bir başka dikkat çekici bilgi ise doktor istifalarının yaşandığı iller oldu. Sonuçlara göre doktorların en çok istifa ettikleri 5 il sırasıyla 479 doktorla İstanbul, 217 doktorla Ankara, 187 doktorla Şanlıurfa, 176 doktorla İzmir ile 147 doktorla Van olurken, doktorların en az istifa ettikleri 5 il ise 10 doktorla Tunceli, 11 doktorla Burdur, 12 doktorla Bayburt, 13 doktorla Gümüşhane ile 15 doktorla Bilecik oldu.

-DOKTORLARIN YÜZDE 72'Sİ ŞİDDETTEN ŞİKAYETÇİ-
Hasta yakınları ya da hastalar tarafından şiddete uğrayan doktorlar arasında ağır yaralananlar dışında hayatlarını kaybedenler de oldu. Şiddet olayları Türk Sağlık-Sen'in araştırmasında sağlıkçıların en çok rahatsız olduğu konu olarak dikkati çekti. Sonuçlara göre sağlık çalışanlarının yüzde 72'si son bir yılda hastanelerde yaşanan şiddet olaylarından rahatsız oldu. Çalışanları kurumlarında rahatsız eden diğer olaylar ise baskı ve keyfi uygulamalar olarak sıralandı. Sağlık çalışanlarının yüzde 68'i ise memur maaş zamlarından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Yüzde 14'ünü ise yapılmak istenen yasal düzenlemeler hayal kırıklığına uğrattı.

-HEM DOKTORLAR HEM MUHALEFET UYGULANAN SAĞLIK POLİTİKALARINDAN RAHATSIZ-
Doktorlar son dönemde çıkarılan yönetmelikler ve yasalarla çalışamayacak durumuma geldiklerini belirtiyorlar. 14 Mart Tıp Bayramı'nda yarım gün iş bırakacak olan doktorlar gelecek kaygısı yaşadıklarını da ifade ediyorlar. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Altan Ayaz en büyük sorunlarının maruz kaldıkları şiddet ve sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindeki uygulamalar olduğunu kaydetti. Dr. Altan Ayaz, sağlık sektöründeki bütün negatifliklerin sorumlusunun hekimler olarak gösterildiğini savunarak "Her gün onlarca hekim özellikle acil servislerde şiddete maruz kalıyor. En büyük tepkimiz bu. Hekimler ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Bu sevgisiz saygısız tutumu hak etmiyorlar. Sorumluların sorumsuz açıklamaları nedeniyle hedef oluyorlar" dedi. Diğer bir sorunlarının ise hekimlerin gelecek kaygısı olduğunu ifade eden Dr. Ayaz, "Her gün sağlık sisteminde birçok değişiklik yer alıyor. Bir tarafta hekimler muayenehanede çalışamayacak. Diğer tarafta ise özel sektörde ekim ayına kadar doktor alımı durduruldu. Vatandaşın sağlık hizmetine ihtiyacı var. Özel sektörün şartları çok ağırlaştı. Mevcutların durumu kapanma karşısında" dedi. Bu koşullarda "Tam Gün Yasası"nın getirilmeye çalışıldığını söyleyen Dr. Ayaz, "Hekimleri yedek işgücü konumuna getiriyorlar. Tam günlerin kamusal hiçbir çıkarı yok. Hekimleri işsiz bırakıp düşük ücretle çalıştırmak istiyorlar. Bu durum mesleki bağımsızlığı engelliyor. Karanlık bir tablo var; ancak biz bu karanlık tabloyu aydınlığa çıkaracağız" diye konuştu.

-VEKİLLER: 14 MART HEKİMLER İÇİN TIP BAYRAMI OLMAKTAN ÇIKTI-
Öte yandan CHP Ankara Milletvekili Sağlık Komisyonu Üyesi Tekin Bingöl, 14 martların hekimler için tıp bayramı olmaktan çıktığını söyleyerek "Hekimler her 14 martı buruk bir şekilde kutluyorlar. Çünkü her geçen gün hekimlerin çalışma koşulları ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın anlamsız yasa tasarıları, kanun teklifleri hekimleri önlerini göremez hale getirdi. Sağlık politikası yazboz tahtasına döndü. Zaten çaresizlik içindeki hastalarla doktorlar karşı karşıya geldi ve hekimlere yönelik saldırılar arttı. Bu nedenle hayatını kaybeden ve ağır yaralanan hekimler oldu. Özetle bu 14 mart hekimler için kaos demek, karmaşa demek, huzursuz bir ortam demek" diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık Komisyonu Üyesi Sacid Yıldız da hekimlerin mutsuzluğuna işaret ederek "Doktorların kafası karışık, doktorlar mutsuzlar ve önlerini göremiyorlar. Nedeni de hekimlerin çalışmasını zorlaştıran Sağlık Bakanlığı tarafından hemen her gün çıkarılan değişik yönetmelikler, yasalar" dedi. Cumhuriyet'in başından beri hekimlerin cansiperane çalıştıklarının altını çizen Yıldız, "Bir hekimin yetişmesi çok zor. 6 yıl eğitimin ardından 300 ile 600 gün zorunlu hizmete tabi oluyor. Hekimlik çok meşakatli bir meslek. Şimdi ise ayaktan teşhis ve tedavi yönetmeliği, özel hastaneler yönetmeliği, tam gün yasa tasarısı gibi düzenlemelerle doktorları mağdur ediyorlar. Örneğin tam gün ile muayenehanesi olan bir doktor istediği hastanede ameliyatını yapamayacak. Hasta ya doktoru ya da hastaneyi seçmek durumunda" dedi.

ANKA